Aktuální zprávy

Zrušení úředních hodin (20. 07. 2016)

Dovolujeme si upozornit studenty, že úřední hodiny KDV jsou od 21.7. - 29.7.2016 zrušeny z důvodu dovolené asistentky katedry.
Děkujeme za pochopení.

Změna úředních hodin (19. 07. 2016)

Dovolujeme si upozornit studenty, že úřední hodiny jsou od 18.7.2016 do 30.9.2016
od 14:00 - 16:00 hod.
Děkujeme za pochopení.

Předběžný rozvh na zimní semestr je zvěřejněn (02. 07. 2016)

Předběžný rozvrh na zimní semestr akademického roku 2016/2017 najdete zde.
O možných drobných změnách a doplněních v rozvrhu vás budeme průběžně informovat.

Předběžný hamornogram termínů SZk/BZk a obhajob RP (16. 05. 2016)

 S ohledem na blížící se zkouškové období přinášíme předběžné termíny a hamornogram (zejména) pro ty, kteří chtějí skládat SZk/BZk, obhajovat DP/BP či ročníkové práce:

 • * BZk/SZk se budou konat v pondělí a v úterý 20.-21. června
 •   
 • * termín kontroly splnění studijních povinností je 1. června
 •  
 • * obhajoby ročníkových prací (2. roč. Bc. studia) se budou konat v pondělí 20. června dopoledne
 • * termín odevzdání školitelem schválených ročníkových prací je také 31. května (další termín možné obhajoby RP bude v lednu/únoru 2017)
 •  
 • * zářijové termíny SZk/BZk budou pravděpodobně 7.-8. září (konkrétní harmonogram bude konkretizován v průběhu července dle počtu přihlášených studentů (závazné přihlášky se odevzdávají do 14. července)
 •  
 • * termín odevzdání finálních verzí BP/DP je pro červnový termín v úterý 31. května (pro zářijový termín pak 30. června)
 •  
 •  
 • Pro další aktuální informace sledujte aktuality a FB - a buďte, prosím, v kontaktu se svými školiteli...!

Uzavření knihovny DÚ (06. 04. 2016)

Vážení čtenáři a uživatelé knihovny Divadelního ústavu, knihovna DÚ je podle Knihovního zákona 257/2001 Sb §16 Evidence a revize knihovního fondu (2) b. povinna provést revizi knihovních fondů. Vzhledem k povaze a organizaci našich knihovních fondů, personálním a prostorovým podmínkám nelze provádět revizi postupnou, ale pouze revizi generální, což znamená prakticky uzavření celého knižního fondu a stažení všech vypůjčených knihovních jednotek zpět do knihovny. Doba revize (červenec – říjen 2016) byla naplánována podle délky trvání předchozích revizí a vychází z personálních a prostorových možností knihovny DÚ. V případě, že se podaří revizi ukončit dříve, otevře knihovna své fondy před plánovaným termínem. Aktuální informace najdete na našem webu http://www.idu.cz/cs/knihovna-divadelniho-ustavu. Od 1.7. do 31.10.2016 tak bude pro čtenáře z knihovních fondů přístupna pouze příruční knihovna ve studovně v 1. patře, a to v době letních prázdnin pouze v pondělí do 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00, od 2.9. do 31.10.2016 ve stejných hodinách jako studovny dokumentace a bibliografie, tj. pondělí 9.00 – 16.00, středa 9.00 – 18.00 a pátek 9.00 – 16.00. Revize se týká pouze knihovny a audiotéky, ostatní oddělení (bibliografie, dokumentace, videotéka) budou fungovat v plném rozsahu dle svých otvíracích hodin. Doba, po kterou bude omezen provoz knihovny v průběhu generální revize, bude zohledněna adekvátním prodloužením platnosti registračního poplatku. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti, které tato nevyhnutelná nutnost způsobí, a těšíme se na shledanou v listopadu 2016.

Katedra divadelní vědy na Facebooku - PRÁVĚ TEĎ! (18. 10. 2014)

 Od této chvíle najdete vešeré aktuální informace z naší katedry také na FACEBOOKu.
Přidejte si nás a sledujte aktuality, novinky a další informace, které by vám neměly uniknout.