Aktuální zprávy

Texty k výuce prof. Meister (21. 10. 2016)

Studijní texty k výuce prof. Meister, které je potřeba si přečíst PŘEDEM, MÁTE PO ROZKLIKNUTÍ NA POZVÁNCE NA WEBU DAMU. Prosím, abyste si je všichni do úterka přečetli. Lehmannova kniha Postdramatické diívadlo je tamtéž ke stažení přes úschovnu. Z.Augustová

Semináře prací dr. Topolové (20. 10. 2016)

Zpráva se týká studentů, kteří píší ročníkovou, bakalářskou či diplomovou práci u dr. Topolové!!! První setkání Metodologického semináře - ročníková práce se uskuteční v úterý 1. 11. od 17.30 do 18.15. První setkání seminářů závěrečných prací (Bakalářský a Diplomní seminář) se uskuteční v úterý 1. 11. od 18.15 do 19.00. Setkání jsou povinná pro všechny, kteří si u mne NOVĚ zapsali ročníkovou, bakalářskou či diplomovou práci (dozvíte se termíny odevzdávek školiteli, požadavky ke získání zápočtů, pravidla konzultací), ale vítání jsou samozřejmě všichni, kteří jakýkoliv typ práce stále vytvářejí, obzvláště pokud jejich bádání či tvorba textu nějak postoupila... Ti, kteří plánují obhajobu na únor 2017 se dostaví buď na seminář nebo co nejdříve na individuální konzultaci (připomínám, že termín pro odevzdání kompletního textu školiteli je pro zimní termín obhajob závěrečných prací konec listopadu!) Prosím všechny, jichž se tato zpráva týká, aby mi potvrdili účast na adresu barbara.topolova(zavináč)divadlo.cz nejpozději do 25. 10. BT

Postram prof. Meister - podorobný program a četba (19. 10. 2016)

Podrobný rozpis programu pohostinských přednášek prof. Meister na DAMU, kde jsou uvedeny i texty k přípravné četbě a leták akce naleznete v přílohách.

K přednášce prof. Meister na DAMU (19. 10. 2016)

Doc. Augustová vzkazuje, že kapacita přednášek i seminářů prof. Meister je již zcela naplněna! Studenty, kteří se přihlásili až během tohoto týdne, prosí aby vzali na vědomí, že po příchodu bude potřeba vyčkat na případná volná místa k sezení a předem počítat s možností usadit se na zemi (případně se na tuto variantu náležitě vybavit - jde o celodenní program). Dále prosí ty z přihlášených, kteří si přejí na úterý a středu zamluvit oběd přímo v kavárně na DAMU, aby se jí nejpozději do zítřka (čt 20.10.) závazně nahlásili (nabízí možnost zajištění i vegetariánské stravy). Nakonec připomíná, že účast na cyklu je podmíněna znalostí zadané četby, jejíž specifikaci naleznete zde v aktualitách!

Změny výuky v KKS (11. 10. 2016)

Dovolujeme si upozornit studenty, že výuka, která probíhá ve FLÚ AV ČR, Kabinet pro klasická studia je změněna následovně:

19.10.2016  vchod A, třetí patro, zasedací místnost KKS, č. 302
   2.11.2016  výuka zrušena z důvodu Dne otevřených dveří
   9.11.2016  vchod A, třetí patro, zasedací místnost KKS, č. 302,

Ostatní výuka (každá středa v měsíci) probíhá ve třetím patře, vchod C, zasedací místnost ÚČL.

Doporučené studijní plány (21. 09. 2016)

V sekci "Dokumenty ke stažení" byly vyvěšeny Doporučené studijní plány pro ZS 2016. Studenti 2. a vyšších ročníků bakalářského studia se řídí plány "Bc1" a "Bc2", studenti 1. ročníku plánem "(nová akreditace)".

Přednáška pro. Meister KTK DAMU (14. 09. 2016)

Katedra teorie a kritiky DAMU
nabízí všem studentům zejména magisterského a doktorského studia
pohostinskou výuku přední rakouské teatroložky
 

prof. Moniky Meister 

dlouholeté pedagožky Institutu pro divadelní, filmovou a mediální vědu Vídeňské univerzity (v letech 2004-2013 vedoucí Institutu) a vedoucí Výzkumné platformy Elfriede Jelinek na germanistice Vídeňské univerzity 

Historie a teorie
postdramatického divadla
 
(Zur Geschichte und Theorie des postdramatischen Theaters)  

25. a 26. října 2016 

 Ve dvou přednáškových a jednom seminárním bloku se studenti seznámí s vývojem teorie postdramatického divadla od 90. let 20. století po současnost. Souběžně s tím profesorka Meister přiblíží proměny v chápání divadelního textu a divadla v průběhu posledních tří desetiletí. Při semináři proběhne rozbor konkrétních představení, která studenti ze záznamu shlédnou, a diskuse nad nimi.

Výuka proběhne v zasedačce vedle Hallerova sálu, střední trakt, 2. patro:
v úterý 25. 10. od 9.30 – 13.30 a 14 – 18 (dva přednáškové bloky)
ve středu 26. 10. od 9.30 – 14.30 (seminární blok se závěrečnou diskusí)

Přednáška, seminář i diskuse budou tlumočeny do češtiny.
Zájemci ať se prosím hlásí doc. Z. Augustové na adrese:
zuzana.augustova@damu.cz

Teatrologická exkurze:Návštěva amerických studentů (05. 09. 2016)

Ve dnech 13.-30.11. navštíví Katedru divadelní vědy skupina 22 amerických studentů zajímajících se o české divadlo. Velice by ocenili, kdyby se jich v průběhu stáže ujali jejich čeští kolegové. Tuto formu "asistence" (nevztahuje se na ubytování) si mohou čeští studenti zapsat jako předmět "Teatrologická exkurze".

Změna kódů v SISu (01. 09. 2016)

Dovolujeme si upozornit studenty, že v SISu byly změněny kódy povinných předmětů.
Neplatné kódy: ADVP10, ADVP11, ADVP12, ADVP13
Platné kódy: ADV1P008, ADV1P009, ADV1P006, ADV1P007
Je nutné obrátit se na Studijní oddělení, kde Vám vymažou známky z povinných předmětů.
Poté pošlete na e-mail:  jitka.podraska@ff.cuni.cz názvy jednotlivých předmětů,
známku, datum a pedagoga. Známky Vám budou zapsány do předmětů s novými kódy.

Uzavření knihovny DÚ (06. 04. 2016)

Vážení čtenáři a uživatelé knihovny Divadelního ústavu, knihovna DÚ je podle Knihovního zákona 257/2001 Sb §16 Evidence a revize knihovního fondu (2) b. povinna provést revizi knihovních fondů. Vzhledem k povaze a organizaci našich knihovních fondů, personálním a prostorovým podmínkám nelze provádět revizi postupnou, ale pouze revizi generální, což znamená prakticky uzavření celého knižního fondu a stažení všech vypůjčených knihovních jednotek zpět do knihovny. Doba revize (červenec – říjen 2016) byla naplánována podle délky trvání předchozích revizí a vychází z personálních a prostorových možností knihovny DÚ. V případě, že se podaří revizi ukončit dříve, otevře knihovna své fondy před plánovaným termínem. Aktuální informace najdete na našem webu http://www.idu.cz/cs/knihovna-divadelniho-ustavu. Od 1.7. do 31.10.2016 tak bude pro čtenáře z knihovních fondů přístupna pouze příruční knihovna ve studovně v 1. patře, a to v době letních prázdnin pouze v pondělí do 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00, od 2.9. do 31.10.2016 ve stejných hodinách jako studovny dokumentace a bibliografie, tj. pondělí 9.00 – 16.00, středa 9.00 – 18.00 a pátek 9.00 – 16.00. Revize se týká pouze knihovny a audiotéky, ostatní oddělení (bibliografie, dokumentace, videotéka) budou fungovat v plném rozsahu dle svých otvíracích hodin. Doba, po kterou bude omezen provoz knihovny v průběhu generální revize, bude zohledněna adekvátním prodloužením platnosti registračního poplatku. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti, které tato nevyhnutelná nutnost způsobí, a těšíme se na shledanou v listopadu 2016.

Katedra divadelní vědy na Facebooku - PRÁVĚ TEĎ! (18. 10. 2014)

 Od této chvíle najdete vešeré aktuální informace z naší katedry také na FACEBOOKu.
Přidejte si nás a sledujte aktuality, novinky a další informace, které by vám neměly uniknout.