Aktuální zprávy

Nad Prahou půlměsíc (17. 11. 2017)

Přijměte naše pozvání na 9. ročník festivalu kultur Blízkého východu Na Prahou půlměsíc, který se uskuteční v Praze od 22. do 26. listopadu 2017.

Součástí festivalu bude Mezinárodní arabisticko-teatrologická konference zaměřená na divadlo, literaturu a kulturu zemí Perského zálivu a Maroka pořádaná ve spolupráci
s Ústavem Blízkého východu a Afriky a Katedrou divadelní vědy FF UK. Zvláštní host: prof. Hasan Hilmy z Univerzity Hasana II . v Casablance.

Konference se bude konat ve čtvrtek 23. listopadu od 17:00 v učebně 429.

Program celého festivalu najdete zde.


Výuka prof. Bohadla (27. 09. 2017)

Výuka prof. Bohadla se bude konat ve třech (příp. ve čtyřech, bude upřesněno) 4-5-ti hodinových blocích v následující dny: 27. října, 10. listopadu a 8. prosince od 11:00 v učebně 429.

Doporučené studijní plány (23. 09. 2017)

Doporučené studijní plány jsou k dispozici!!! Pro studenty 3. a vyšších ročníků bakalářského studia platí plány s podtitulem "stará akreditace" (jednoobor zde)(dvouobor zde), pro studenty 1. a 2. ročníků bakalářského studia pak plány s podtitulem "nová akreditace" (jednoobor zde)(dvouobor zde). Navazující magistři se najdou (zde). A ještě jednou připomínáme aktualizovaný rozvrh zde. Přejeme vám šťastný start do nového akademického roku 2017-18!!!!

Rozvrh hodin zimní semestr 2017-18 (23. 09. 2017)

Upozorňujeme studenty, že byl vyvěšen rozvrh na zimní semestr 2017-18.

Kurz informační gramotnosti (17. 09. 2017)

Knihovna FF UK bude od nového semestru pořádat výběrový seminář Kurz informační gramotnosti. Kurz bude vyučován blokově v Knihovně Jana Palacha. V SISu je k nalezení pod kódem AKFF00001 (v českém jazyce) nebo AKFF00002 (v anglickém jazyce). Kurz je určen pro studenty od prvního ročníku po končící studenty, kteří potřebují získat některé znalosti pro psaní závěrečných prací.
Cílem výběrového semináře je připravit studenty na práci s informačními zdroji při psaní seminární práce / bakalářské práce či práce vyššího stupně. Student si na začátku kurzu zvolí téma se zaměřením na své studium (např. téma bakalářské práce), k tomuto tématu bude postupně vyhledávat různé formy dokumentů a naučí se s nimi pracovat. Výsledkem může být informační podklad pro napsání kvalifikační práce. 
Nejprve budou studenti seznámeni s knihovnami a informačními službami poskytovanými Knihovnou FF UK, ale i službami v rámci systému knihoven ČR, aby dokázali získat požadovaný tištěný dokument. Dále se seznámí s možnostmi vyhledávání ve volně dostupných i předplácených informačních zdrojích včetně důrazu na náležité citování s ohledem na citační normy používané pro daný obor. Studenti získají základní představu o možnostech publikování i představu o grantových možnostech. Součástí kurzu je výklad technických možností a doporučení pro prezentování (práce s PDF dokumentem, techniky pro vytvoření PPT prezentace).