Aktuální zprávy

Harmonogram SZZk/BZk a obhajob DP/BP/RP (06. 06. 2016)

 Na základě aktuálního počtu přihlášek k SZZk/BZk a obhajobám se budou státnice/obhajoby konat v následujících termínech a s tímto harmonogramem:

pondělí 20. června

  9:00h (č. 429) - obhajoby BP (Dlouhý, Smrčková, Zaplatílková-Hutařová) 

11:30h (č. 429) - obhajoby ročníkových prací (Truksová, Hlavatá, Ešpandrová) + připomínáme termín odevzdání do 31. května!

úterý 21. června

9:00h (č. 408) - SZk/BZk (Kuncová, Beková, Henzelyová, Hladká, Dlouhý,
Zaplatílková-Hutařová)

Erasmus Traineeship in Lisboa (21. 05. 2016)

The School of Arts and Humanities - ULisboa is looking for students interested in undertaking one of the Erasmus Traineeship positions available for next academic year 2016/17.

The position for the International Cooperation Office - External Relations Department is addressed to students fluent in Portuguese (at least B1) and in English.

Please, take into account that candidates must submit the CVs and letters of motivation to the email address: luisa.santos@letras.ulisboa.pt.

The deadline is 1st July 2016 (first semester) and  1st December 2016 (second semester).

Should you need further information or have any doubt, you can contact the department responsible of the proposal at internacional@letras.ulisboa.pt. or your deparmental coordinator Martin Pšenička martin.psenicka@ff.cuni.cz.

Předběžný hamornogram termínů SZk/BZk a obhajob RP (16. 05. 2016)

 S ohledem na blížící se zkouškové období přinášíme předběžné termíny a hamornogram (zejména) pro ty, kteří chtějí skládat SZk/BZk, obhajovat DP/BP či ročníkové práce:

 • * BZk/SZk se budou konat v pondělí a v úterý 20.-21. června
 •   
 • * termín kontroly splnění studijních povinností je 1. června
 •  
 • * obhajoby ročníkových prací (2. roč. Bc. studia) se budou konat v pondělí 20. června dopoledne
 • * termín odevzdání školitelem schválených ročníkových prací je také 31. května (další termín možné obhajoby RP bude v lednu/únoru 2017)
 •  
 • * zářijové termíny SZk/BZk budou pravděpodobně 7.-8. září (konkrétní harmonogram bude konkretizován v průběhu července dle počtu přihlášených studentů (závazné přihlášky se odevzdávají do 14. července)
 •  
 • * termín odevzdání finálních verzí BP/DP je pro červnový termín v úterý 31. května (pro zářijový termín pak 30. června)
 •  
 •  
 • Pro další aktuální informace sledujte aktuality a FB - a buďte, prosím, v kontaktu se svými školiteli...!

Studentské hodnocení výuky (12. 05. 2016)

Studentské hodnocení výuky probíhá od 9.5.2016 do 12.6.2016.
Více informací naleznete na níže uvedeném odkazu.

http://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studentske-hodnoceni-vyuky/

Uzavření knihovny DÚ (06. 04. 2016)

Vážení čtenáři a uživatelé knihovny Divadelního ústavu, knihovna DÚ je podle Knihovního zákona 257/2001 Sb §16 Evidence a revize knihovního fondu (2) b. povinna provést revizi knihovních fondů. Vzhledem k povaze a organizaci našich knihovních fondů, personálním a prostorovým podmínkám nelze provádět revizi postupnou, ale pouze revizi generální, což znamená prakticky uzavření celého knižního fondu a stažení všech vypůjčených knihovních jednotek zpět do knihovny. Doba revize (červenec – říjen 2016) byla naplánována podle délky trvání předchozích revizí a vychází z personálních a prostorových možností knihovny DÚ. V případě, že se podaří revizi ukončit dříve, otevře knihovna své fondy před plánovaným termínem. Aktuální informace najdete na našem webu http://www.idu.cz/cs/knihovna-divadelniho-ustavu. Od 1.7. do 31.10.2016 tak bude pro čtenáře z knihovních fondů přístupna pouze příruční knihovna ve studovně v 1. patře, a to v době letních prázdnin pouze v pondělí do 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00, od 2.9. do 31.10.2016 ve stejných hodinách jako studovny dokumentace a bibliografie, tj. pondělí 9.00 – 16.00, středa 9.00 – 18.00 a pátek 9.00 – 16.00. Revize se týká pouze knihovny a audiotéky, ostatní oddělení (bibliografie, dokumentace, videotéka) budou fungovat v plném rozsahu dle svých otvíracích hodin. Doba, po kterou bude omezen provoz knihovny v průběhu generální revize, bude zohledněna adekvátním prodloužením platnosti registračního poplatku. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti, které tato nevyhnutelná nutnost způsobí, a těšíme se na shledanou v listopadu 2016.

Výběrové řízení Erasmus (22. 03. 2016)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

31.3. od 12:30 proběhne v pracovně KDV (místnost 407) výběrové řízení na zahraniční stáže v rámci programu Erasmus na ak. rok 2016-17.

Jedná se o jediné výběrové řízení na příští akademický rok.

Zájemci nechť zasílají svá struktirovaná CV a motivační dopisy (cca 300-500 znaků) v češtině a angličtině (příp. v jazyce  zvolené destinace) na martin.psenicka@ff.cuni.cz do 30.3. Seznam aktuálních smluv najdete na webu KDV dv.ff.cuni.cz/index.php.

Řízení se mohou účastnit i ti, kteří se zatím nezaregistrovali do elektronického univerzitního systému. Případní zájemci o studium v Anglii nechť se hlásí u katederního koordinátora s předstihem.

Semináře prací dr. Topolové (14. 03. 2016)

Setkání seminářů prací vedených dr. Topolovou proběhne v tomto semestru v pondělí 4. 4. v následujících časech: 16.00 - 17.00 - Metodologický seminář 17.00-18.00 - Bakalářský a Diplomní seminář Texty či materiály ke konzultaci a zápočtu je potřeba odeslat na adresu barbara.topolova@divadlo.cz nejpozději do čtvrtka 31. 3. Odesláním textu současně potvrdíte svou účast na semináři. Termíny se týkají studentů, kteří potřebují zápočet a konzultaci. Vzhledem k tomu, že termín odevzdání závěrečných prací školiteli je pro letní termín obhajob 20. 3., nepředpokládám, že někdo, kdo mne doposud nekontaktoval, s červnovým termínem obhajoby závěrečné práce počítá! Pokud je tomu u někoho jinak, prosím ozvěte se obratem - vzhledem ke konečnému termínu státnic si můžeme zkusit domluvit jiný harmonogram! (Ohledně případného termínu obhajob ročníkových prací budete ještě informováni, je však velmi možné, že bude až v září.)

Letní škola klasiských studií 2016 (09. 03. 2016)

Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR pořádá LŠKS 2016 Vstaň a pojď s námi! (Vita Caroli) Písemnictví, vzdělanost a umění doby Karla IV.
Více informací naleznete v přiložené příloze. Předmět si lze zapsat v SISu po kódem ADIVV900 (Bc. studenti, PVP4) nebo ADIVM900 (Mgr. studenti).

Začátky pátečních kurzů (26. 02. 2016)

 Připomínáme, že výuka pátečních kurzů bude probíhat podle harmonogramů zveřejněných v moodlu.

 • Kurz Kapitoly z dějin rozhlasové tvorby: 8. dubna + 6.května + 20. května
 • Kurz Moderní divadlo pro děti a mládež: první hodina se koná v pátek 4. března od 14h (dále pak viz moodle)

Výuka Lexikografického semináře (22. 02. 2016)

bude od 23. 2. setrvale probíhat v hlavní budově FF na Palachově náměstí v čísle 325.

Doporučené studijní plány LS 2016 (07. 02. 2016)

V sekci Dokumenty ke stažení byly vyvěšeny doporučené studjiní plány na LS 2016 pro Bc.1 (bakaláři jednoobor), Bc.2 (bakaláři dvouobor) a Mgr. (navazující magistři). Žádáme studenty, aby si zapisovali předměty se správnými kódy, tzn. Bc. studenti předměty obsahující ADIV (příp. ADV) , magisterští studenti pak ADIM (příp. ADIVM). Děkujeme za pochopení a přejeme vše dobré v letním semestru 2016.

Katedra divadelní vědy na Facebooku - PRÁVĚ TEĎ! (18. 10. 2014)

 Od této chvíle najdete vešeré aktuální informace z naší katedry také na FACEBOOKu.
Přidejte si nás a sledujte aktuality, novinky a další informace, které by vám neměly uniknout.