Aktuální zprávy

SZZK a obhajoby závěrečných praci - září 2018 (04. 08. 2018)

Obhajoby bakalářských a magisterských diplomových prací se budou konat 5. září 2018 od 9:00 v místnosti 408.

Počet obhajob: 6 bakalářských a 2 magisterské práce (pořadí dle pozvánek). Obhajoby jsou veřejné a účast studentů je více než žádoucí.
 

SZZK se budou konat 6. září 2018 od 9:00 v místnosti 408 (první pozvaný se připravuje od 9:00).

Počet zkoušených: 7 bakalářských SZZK, 2 magisterské SZZK (pořadí dle pozvánek). SZZK jsou rovněž veřejné.

Přihlášky k obhajobám a SZZK se podávají do 12. července 2018. Kontrola studijních povinností do 17. srpna (Bc.), resp. 22. srpna (Mgr.) 2018.

Závazný termín KDV pro odevzdání prací pro zářijový termín:
30. června 2018.

Obhajoby ročníkových prací se konají pouze v červnovém a lednovém/únorovém termínu.

 

Úřední hodiny (19. 07. 2018)

Dovolujeme si upozornit studenty, že úřední hodiny katedry jsou od 1.7. - 31.8.2018 v těchto termínech:
13.7.2018    14:00 - 16:00 hod.
24.7.2018    14:00 - 15:00 hod.
21.8.2018    14:00 - 16:00 hod.
Veškeré požadavky je možné vyřešit e-mailem divadelniveda@ff.cuni.cz nebo jitka.podraska@ff.cuni.cz
Děkujeme za pochopení.