Aktuální zprávy

Zemřela Eva Šormová (11. 12. 2017)

V neděli 10. prosince 2017 zemřela Eva Šormová, významná česká teatroložka, výjimečná žena a vzácná kolegyně. 

PhDr. Eva Šormová se narodila 30. května 1944 v Českém Brodě. Po absolutoriu divadelní vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nastoupila  do Kabinetu pro studium českého divadla, s nímž následně  spojila celý svůj profesní život. Podílela se na všech stěžejních projektech a podnicích tohoto pracoviště:  jako stážistka byla přítomna při vzniku posledních  dvou dílů akademických Dějin českého divadla,  spolupracovala  na publikaci Česká divadelní kultura 1945–1989 v datech a souvislostech,   byla spoluzakladatelkou, redaktorkou a autorkou neoficiálního kritického časopisu Dialog a posléze  více než dvacet let i  Divadelní revue; od roku 1991 byla vedoucí oddělení.  Poté, co v roce 1993  Kabinet opustil Akademii věd a  začal působit v Divadelním ústavu,  se jí podařilo pracoviště nově vyprofilovat a zahájit  v něm největší projekt polistopadové teatrologie, Českou divadelní encyklopedii, jíž byla hlavní redaktorkou. Pro tuto edici připravila svazek Česká divadla – Encyklopedie divadelních souborů  a před dvěma lety vydala dvousvazkovou encyklopedii, věnovanou české činohře 19. století.  V roce 1993 se na tři roky stala členkou exekutivy FIRT. Byla zakládající členkou Teatrologické společnosti, v jejímž výboru pracovala.  Vedle práce na společných projektech publikovala též studie o K. H. Hilarovi,  E. F. Burianovi a monografii o divadelních aktivitách v terezínském ghettu. Byla poučenou editorkou:  připravila  divadelní hry pro edici spisů Václava Havla v nakladatelství  Torst. Podílela se na koncepci ediční řady Eseje, kritiky, analýzy, pro kterou sestavila výbor z  textů  K. H. Hilara.  Zmíněné edici patřila i její poslední práce,  redakce výboru Josef Kodíček: Kritické stati, který vyšel necelé tři měsíce před  jejím úmrtím…

Práce Evy Šormové vynikala  hlubokou erudicí, neokázalou pílí a samozřejmou náročností. Své okolí však dokázala obohatit a  inspirovat i dalšími, stále vzácnějšími souvisejícími ctnostmi: názorovou integritou,  kritickým duchem a ironickým humorem.  Její jedinečná osobnost bude citelně scházet nejen  Kabinetu pro studium českého divadla a Divadelnímu ústavu, ale celé české teatrologii. 

S Evou Šormovou se kolegové a přátelé mohou rozloučit v pátek 15. prosince 2017 v 11 hodin ve velké obřadní síni Strašnického krematoria.

Rozhovor s Evou Šormovou otištěný v Divadelní revue 3/2015 je dostupný zde.

Sympozium „Současné barokní divadlo“ (01. 12. 2017)

Dovolujeme si vás pozvat na sympozium „Současné barokní divadlo“, které se bude konat ve dnech 10. a 11. 2. 2018 u příležitosti druhého ročníku Festivalu Andreini, pořádaného nezávislým divadelním souborem Geisslers Hofcomoedianten ve VILE Štvanice.

Více informací o sympoziu včetně instrukcí k registraci zájemců o prezentaci příspěvku naleznete zde. Registrace se uzavírá 31. prosince 2017.

Kurz informační gramotnosti (17. 09. 2017)

Knihovna FF UK bude od nového semestru pořádat výběrový seminář Kurz informační gramotnosti. Kurz bude vyučován blokově v Knihovně Jana Palacha. V SISu je k nalezení pod kódem AKFF00001 (v českém jazyce) nebo AKFF00002 (v anglickém jazyce). Kurz je určen pro studenty od prvního ročníku po končící studenty, kteří potřebují získat některé znalosti pro psaní závěrečných prací.
Cílem výběrového semináře je připravit studenty na práci s informačními zdroji při psaní seminární práce / bakalářské práce či práce vyššího stupně. Student si na začátku kurzu zvolí téma se zaměřením na své studium (např. téma bakalářské práce), k tomuto tématu bude postupně vyhledávat různé formy dokumentů a naučí se s nimi pracovat. Výsledkem může být informační podklad pro napsání kvalifikační práce. 
Nejprve budou studenti seznámeni s knihovnami a informačními službami poskytovanými Knihovnou FF UK, ale i službami v rámci systému knihoven ČR, aby dokázali získat požadovaný tištěný dokument. Dále se seznámí s možnostmi vyhledávání ve volně dostupných i předplácených informačních zdrojích včetně důrazu na náležité citování s ohledem na citační normy používané pro daný obor. Studenti získají základní představu o možnostech publikování i představu o grantových možnostech. Součástí kurzu je výklad technických možností a doporučení pro prezentování (práce s PDF dokumentem, techniky pro vytvoření PPT prezentace).