Aktuální zprávy

Doporučené studijní plány (21. 09. 2016)

V sekci "Dokumenty ke stažení" byly vyvěšeny Doporučené studijní plány pro ZS 2016. Studenti 2. a vyšších ročníků bakalářského studia se řídí plány "Bc1" a "Bc2", studenti 1. ročníku plánem "(nová akreditace)".

Přednáška pro. Meister KTK DAMU (14. 09. 2016)

Katedra teorie a kritiky DAMU
nabízí všem studentům zejména magisterského a doktorského studia
pohostinskou výuku přední rakouské teatroložky
 

prof. Moniky Meister 

dlouholeté pedagožky Institutu pro divadelní, filmovou a mediální vědu Vídeňské univerzity (v letech 2004-2013 vedoucí Institutu) a vedoucí Výzkumné platformy Elfriede Jelinek na germanistice Vídeňské univerzity 

Historie a teorie
postdramatického divadla
 
(Zur Geschichte und Theorie des postdramatischen Theaters)  

25. a 26. října 2016 

 Ve dvou přednáškových a jednom seminárním bloku se studenti seznámí s vývojem teorie postdramatického divadla od 90. let 20. století po současnost. Souběžně s tím profesorka Meister přiblíží proměny v chápání divadelního textu a divadla v průběhu posledních tří desetiletí. Při semináři proběhne rozbor konkrétních představení, která studenti ze záznamu shlédnou, a diskuse nad nimi.

Výuka proběhne v zasedačce vedle Hallerova sálu, střední trakt, 2. patro:
v úterý 25. 10. od 9.30 – 13.30 a 14 – 18 (dva přednáškové bloky)
ve středu 26. 10. od 9.30 – 14.30 (seminární blok se závěrečnou diskusí)

Přednáška, seminář i diskuse budou tlumočeny do češtiny.
Zájemci ať se prosím hlásí doc. Z. Augustové na adrese:
zuzana.augustova@damu.cz

Teatrologická exkurze:Návštěva amerických studentů (05. 09. 2016)

Ve dnech 13.-30.11. navštíví Katedru divadelní vědy skupina 22 amerických studentů zajímajících se o české divadlo. Velice by ocenili, kdyby se jich v průběhu stáže ujali jejich čeští kolegové. Tuto formu "asistence" (nevztahuje se na ubytování) si mohou čeští studenti zapsat jako předmět "Teatrologická exkurze".

Změna kódů v SISu (01. 09. 2016)

Dovolujeme si upozornit studenty, že v SISu byly změněny kódy povinných předmětů.
Neplatné kódy: ADVP10, ADVP11, ADVP12, ADVP13
Platné kódy: ADV1P008, ADV1P009, ADV1P006, ADV1P007
Je nutné obrátit se na Studijní oddělení, kde Vám vymažou známky z povinných předmětů.
Poté pošlete na e-mail:  jitka.podraska@ff.cuni.cz názvy jednotlivých předmětů,
známku, datum a pedagoga. Známky Vám budou zapsány do předmětů s novými kódy.

Uzavření knihovny DÚ (06. 04. 2016)

Vážení čtenáři a uživatelé knihovny Divadelního ústavu, knihovna DÚ je podle Knihovního zákona 257/2001 Sb §16 Evidence a revize knihovního fondu (2) b. povinna provést revizi knihovních fondů. Vzhledem k povaze a organizaci našich knihovních fondů, personálním a prostorovým podmínkám nelze provádět revizi postupnou, ale pouze revizi generální, což znamená prakticky uzavření celého knižního fondu a stažení všech vypůjčených knihovních jednotek zpět do knihovny. Doba revize (červenec – říjen 2016) byla naplánována podle délky trvání předchozích revizí a vychází z personálních a prostorových možností knihovny DÚ. V případě, že se podaří revizi ukončit dříve, otevře knihovna své fondy před plánovaným termínem. Aktuální informace najdete na našem webu http://www.idu.cz/cs/knihovna-divadelniho-ustavu. Od 1.7. do 31.10.2016 tak bude pro čtenáře z knihovních fondů přístupna pouze příruční knihovna ve studovně v 1. patře, a to v době letních prázdnin pouze v pondělí do 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00, od 2.9. do 31.10.2016 ve stejných hodinách jako studovny dokumentace a bibliografie, tj. pondělí 9.00 – 16.00, středa 9.00 – 18.00 a pátek 9.00 – 16.00. Revize se týká pouze knihovny a audiotéky, ostatní oddělení (bibliografie, dokumentace, videotéka) budou fungovat v plném rozsahu dle svých otvíracích hodin. Doba, po kterou bude omezen provoz knihovny v průběhu generální revize, bude zohledněna adekvátním prodloužením platnosti registračního poplatku. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti, které tato nevyhnutelná nutnost způsobí, a těšíme se na shledanou v listopadu 2016.

Katedra divadelní vědy na Facebooku - PRÁVĚ TEĎ! (18. 10. 2014)

 Od této chvíle najdete vešeré aktuální informace z naší katedry také na FACEBOOKu.
Přidejte si nás a sledujte aktuality, novinky a další informace, které by vám neměly uniknout.