Aktuální zprávy

Perspektivy teatrologie (26. 02. 2018)

Teatrologická společnost
ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue

pořádá
konferenci

Perspektivy teatrologie 2
17.–18. května 2018
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci


Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Konference je otevřena metodologickým, teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i dílčím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla a kulturních performancí. Vítáme zejména příspěvky s důrazem na:
– aktuální metodologické výzvy či reflexi trvajících anachronismů v divadelní historiografii,
– nové přístupy k rozboru současného divadla a reflexi dějin a teorie divadelní kritiky.

Více informací zde.

Výběrové řízení na stáže Erasmus+ (15. 02. 2018)

Dne 19.3. 2018 od 12:30 v místnosti 407 proběhne výběrové řízení KDV na stáže Erasmus+.  Přihlášky k výběrovému řízení, které musí obsahovat strukturované CV a motivační dopis v angličtině, příp. v jazyce cílové země, zasílejte do 12.3. 2018 dr. Martinu Pšeničkovi (martin.psenicka@ff.cuni.cz).

Zájemci o stáž se mohou od 14.2. 2018 na stáže registrovat ve webové aplikaci UK.

Rozvh KDV letní semestr 2018 (06. 02. 2018)

Aktualizovaný rozvrh na letní semestr zde.