Aktuální zprávy

Zrušení výuky (30. 11. 2016)

Dovolujeme si upozornit studenty, že středeční výuka dr. Čechvaly je zrušena z důvodu nemoci.
Děkujeme za pochopení.

Ostravar (20. 11. 2016)

Dovolujeme si oznámit, že všem přihlášeným studentům zašle tajemnice činohry Mgr. Hana Spurná veškeré informace o organizaci festivalu.

Cena Václava Königsmarka (18. 11. 2016)

Vyhlášení 9. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti talentům české divadelní vědy.

Soutěž je proponována jako bienále a účastnit se jí mohou autoři česky psaných a v ČR v letech 2015 a 2016 k obhajobě zadaných nebo obhájených seminárních, bakalářských, magisterských a disertačních prací s divadelněhistorickým či divadelněteoretických obsahem a autoři prací o českém divadle zadaných nebo obhájených v zahraničí v jazyce slovenském či anglickém ve stejném období.

Soutěž je vypsána ve třech kategoriích:
1. pro studenty a absolventy bakalářského studia do 35 let
2. pro studenty a absolventy magisterského studia do 35 let
3. pro studenty a absolventy doktorského studia bez věkového omezení

Cenu získají průkopnické, myšlenkově otevřené a formálně zdařilé práce. O jejím udělení rozhoduje odborná komise sestavená ze zástupců Teatrologické společnosti, časopisu Divadelní revue a zástupců teatrologických pracovišť. V každé kategorii lze udělit tři ceny v odstupňovaném pořadí, komise má právo ceny neudělit. První místo v každé kategorii bude oceněno finanční odměnou a vybrané práce budou nabídnuty k publikování odbornému recenzovanému periodiku Divadelní revue. Vyhlášení výsledků se uskuteční na Valné hromadě Teatrologické společnosti v prvním pololetí roku 2017.

Uchazeči zašlou na e-mailovou adresu teatrologie(at)teatrologie.cz tyto náležitosti:

1. vyplněný formulář přihlášky ve formátu pdf a doc – ke stažení na: http://www.teatrologie.cz/cvk-prihlaska
2. text práce ve formátu PDF (v případě většího objemu dat použijte webové úložiště)
3. českou anotaci práce v délce max. 300 znaků ve formátu doc

Anotace všech přihlášených prací včetně jména autora mohou být zveřejněny na webu Teatrologické společnosti (www.teatrologie.cz).

Uzávěrka přihlášek a odevzdání prací je 30. listopadu 2016.

Dotazy zodpovíme na teatrologie(at)teatrologie.cz nebo tel. 608873807.

Teatrologická společnost
Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17 | 110 00 Praha 1
teatrologie@teatrologie.cz | www.teatrologie.cz

Semíénáře prací dr. Topolové (13. 11. 2016)

Zápočtové setkání seminářů závěrečných prací, vedených dr. Topolovou, se uskuteční ve čtvrtek 19. 1. od 15.30 do 16.45 (bakalářské a magisterské práce). Setkání Metodologického semináře dr. Topolové(ročníková práce) se uskuteční též 19. 1. od 16.45 do 17.30. Texty a materiály k zápočtu či konzultaci je nutné odeslat na adresu barbara.topolova@divadlo.cz nejpozději do pondělí 16. 1. (podrobné informace u termínu v SISu). Individuální konzultace jsou možné (a vítané) kdykoliv do začátku zkouškového období v konzultačních hodinách (úterý 11:00-12.00), popř. i jindy, vždy na základě mailové domluvy. BT

V úterý 15. 11. (13. 11. 2016)

se - jak bylo avizováno - nekoná přednáška České středověké drama a divadlo. (Konzultační STM zůstává normálně v platnosti.) Děkujeme za pochopení!

Změny výuky v KKS (11. 10. 2016)

Dovolujeme si upozornit studenty, že výuka, která probíhá ve FLÚ AV ČR, Kabinet pro klasická studia je změněna následovně:

19.10.2016  vchod A, třetí patro, zasedací místnost KKS, č. 302
   2.11.2016  výuka zrušena z důvodu Dne otevřených dveří
   9.11.2016  vchod A, třetí patro, zasedací místnost KKS, č. 302,

Ostatní výuka (každá středa v měsíci) probíhá ve třetím patře, vchod C, zasedací místnost ÚČL.

Doporučené studijní plány (21. 09. 2016)

V sekci "Dokumenty ke stažení" byly vyvěšeny Doporučené studijní plány pro ZS 2016. Studenti 2. a vyšších ročníků bakalářského studia se řídí plány "Bc1" a "Bc2", studenti 1. ročníku plánem "(nová akreditace)".

Teatrologická exkurze:Návštěva amerických studentů (05. 09. 2016)

Ve dnech 13.-30.11. navštíví Katedru divadelní vědy skupina 22 amerických studentů zajímajících se o české divadlo. Velice by ocenili, kdyby se jich v průběhu stáže ujali jejich čeští kolegové. Tuto formu "asistence" (nevztahuje se na ubytování) si mohou čeští studenti zapsat jako předmět "Teatrologická exkurze".

Změna kódů v SISu (01. 09. 2016)

Dovolujeme si upozornit studenty, že v SISu byly změněny kódy povinných předmětů.
Neplatné kódy: ADVP10, ADVP11, ADVP12, ADVP13
Platné kódy: ADV1P008, ADV1P009, ADV1P006, ADV1P007
Je nutné obrátit se na Studijní oddělení, kde Vám vymažou známky z povinných předmětů.
Poté pošlete na e-mail:  jitka.podraska@ff.cuni.cz názvy jednotlivých předmětů,
známku, datum a pedagoga. Známky Vám budou zapsány do předmětů s novými kódy.

Katedra divadelní vědy na Facebooku - PRÁVĚ TEĎ! (18. 10. 2014)

 Od této chvíle najdete vešeré aktuální informace z naší katedry také na FACEBOOKu.
Přidejte si nás a sledujte aktuality, novinky a další informace, které by vám neměly uniknout.