Batyskaf 17 – 26 aneb Peklo je nahoře
(překlad aktovky Wolfganga Bauera)

Z německého originálu Batyscaphe 17 – 26 oder Die Hölle ist oben, který vyšel v nakladatelství Droschl, Graz – Wien 1987 in: Wolfgang Bauer: Werke. Erster Band. Einakter und frühe Dramen, definitivní verzi překladu pořídily a na jeho redakci se podílely: Veronika Frydrychová, Juliána Fulajtárová, Zuzana Janoušková, Pavlína Kverková, Veronika Maxová, Andrea Zbuzková.

Tento studentský překlad vznikl v rámci překladatelského semináře, který na KDV vedla PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D. v LS 2008 a v ZS 2008/09. Na první verzi překladu se v LS 2008 podíleli též studenti Katedry germanistiky a Katedry translatologie FF UK v Praze.

Scénické čtení české verze hry se uskuteční v 2. dubna 2009 v Eliadově knihovně Divadla Na zábradlí v Praze., bylo podpořeno grantem Dilia.

Plný text hry ke stažení (PDF)