Library of Theatre studies departement


Opening hours:
Monday from 10.50am to 12.25pm in room n. 408 (4th floor)

text to translate!
Knihovna KDV je určena studentům a pedagogům FF UK v Praze a širší odborné veřejnosti se zájmem o divadelní a teatrologickou literaturu. Knihovna pravidelně odebírá přes desítku českých i zahraničních odborných periodik.

Většinu knih si lze půjčit domů. V prezenčním režimu se nacházejí diplomové a disertační práce, odborná periodika a některé vzácné (především cizojazyčné) tituly.

Během roku 2006 proběhla v knihovně KDV hloubková inventura knižního fondu. Od roku 2007 probíhá hloubková inventura časopisů a novin. Dále byly zahájeny kroky k digitalizaci knihovního fondu a celkové modernizaci naší knihovny.

Zapomněli jste nám vrátit knihu? Nestíháte naše úřední hodiny? Chybí vám u nás zásadní titul? Napište nám na email: knihovna_kdv@volny.cz

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!