Aktuální zprávy

Rozvrh ZS 2018 (18. 09. 2018)

Aktualizovaný rozvrh KDV pro ZS 2018 zde.

Teatrologická společnost volá (15. 09. 2018)

Přednášky Teatrologické společnosti - šance dozvědět se více z první ruky.

Od letošního ak. roku budou přednášky TS součástí studijního plánu KDV. Rezervujte si poslední čtvrtek v měsíci od 17:00 a přijďte do Malého sálu Institutu umění - Divadelního ústavu.

A aby se to nepletlo, tak hned první podzimní přednáška bude tuto středu, 19. září!

Semestr sice začíná oficiálně za 14 dní, ale Grossmanova éra v DNZ je více než dobrým neoficiálním startem.

Program dalších přednášek tohoto roku najdete zde.

Teatrologická společnost se na vás těší! Jste její součástí.

Výběrové řízení Erasmus - 2. kolo (14. 09. 2018)

Zahraniční oddělení otevírá pro letošní ak. rok možnost 2. kola výběrového řízení na stáže Erasmus pro LS 2019, k čemuž se KDV ráda přidává. Zájemci se musí nejprve zaregistrovat přes webové aplikace UK na vybranou univerzitu a následně zaslat katedernímu koordinátorovi martin.psenicka@ff.cuni.cz motivační dopis a strukturované CV v angličtině (příp. v jazyce hostující univerzity).

Žádosti podávejte  do 24.9. 2018, nominační schůzka se bude konat 26.9.2018 od 9:30 v pracovně KDV (místnost 407)
.

Výuka v zimním semestru v KKS (12. 09. 2018)

Dovolujeme si upozornit studenty, že výuka, která probíhá každou středu v měsíci v KKS, Na Florenci 3, Praha 1, III. patro, vchod C, zasedací místnost ÚČL, bude z důvodu obsazenosti ve dnech 24.10., 7.11., 14.11. a 21.11. 2018 v zasedací místnosti KKS, Na Florenci 3, Praha 1, III. patro, vchod A.
Děkujeme za pochopení.

Zapsání známek (06. 09. 2018)

Dovolujeme si upozornit studenty, že 14.9.2018 končí zkouškové období. Po tomto datu je uzavřen Studijní informační systém - SIS.
Zkontrolujte si prosím, zda máte všechny známky zapsané, zvláště pak od externích pedagogů.
Pokud tomu tak není, zašlete prosím do 13.9.2018 předmět, pedagoga, výslednou známku a datum zkoušky na e-mail: jitka.podraska@ff.cuni.cz a já Vám známku zapíši.

SZZK a obhajoby závěrečných praci - září 2018 (04. 08. 2018)

Obhajoby bakalářských a magisterských diplomových prací se budou konat 5. září 2018 od 9:00 v místnosti 408.

Počet obhajob: 6 bakalářských a 2 magisterské práce (pořadí dle pozvánek). Obhajoby jsou veřejné a účast studentů je více než žádoucí.
 

SZZK se budou konat 6. září 2018 od 9:00 v místnosti 408 (první pozvaný se připravuje od 9:00).

Počet zkoušených: 7 bakalářských SZZK, 2 magisterské SZZK (pořadí dle pozvánek). SZZK jsou rovněž veřejné.

Přihlášky k obhajobám a SZZK se podávají do 12. července 2018. Kontrola studijních povinností do 17. srpna (Bc.), resp. 22. srpna (Mgr.) 2018.

Závazný termín KDV pro odevzdání prací pro zářijový termín:
30. června 2018.

Obhajoby ročníkových prací se konají pouze v červnovém a lednovém/únorovém termínu.