Aktuální zprávy

Doporučené studijní plány (23. 09. 2017)

Doporučené studijní plány jsou k dispozici!!! Pro studenty 3. a vyšších ročníků bakalářského studia platí plány s podtitulem "stará akreditace" (jednoobor zde)(dvouobor zde), pro studenty 1. a 2. ročníků bakalářského studia pak plány s podtitulem "nová akreditace" (jednoobor zde)(dvouobor zde). Navazující magistři se najdou (zde). A ještě jednou připomínáme aktualizovaný rozvrh zde. Přejeme vám šťastný start do nového akademického roku 2017-18!!!!

Rozvrh hodin zimní semestr 2017-18 (23. 09. 2017)

Upozorňujeme studenty, že byl vyvěšen rozvrh na zimní semestr 2017-18.

Výuka dr. Topolové v prvním týdnu ZS (20. 09. 2017)

začne až ve čtvrtek 5. 10., v úterý 3. 10. oba kurz odpadají. Děkujeme za pochopení!

Kurz informační gramotnosti (17. 09. 2017)

Knihovna FF UK bude od nového semestru pořádat výběrový seminář Kurz informační gramotnosti. Kurz bude vyučován blokově v Knihovně Jana Palacha. V SISu je k nalezení pod kódem AKFF00001 (v českém jazyce) nebo AKFF00002 (v anglickém jazyce). Kurz je určen pro studenty od prvního ročníku po končící studenty, kteří potřebují získat některé znalosti pro psaní závěrečných prací.
Cílem výběrového semináře je připravit studenty na práci s informačními zdroji při psaní seminární práce / bakalářské práce či práce vyššího stupně. Student si na začátku kurzu zvolí téma se zaměřením na své studium (např. téma bakalářské práce), k tomuto tématu bude postupně vyhledávat různé formy dokumentů a naučí se s nimi pracovat. Výsledkem může být informační podklad pro napsání kvalifikační práce. 
Nejprve budou studenti seznámeni s knihovnami a informačními službami poskytovanými Knihovnou FF UK, ale i službami v rámci systému knihoven ČR, aby dokázali získat požadovaný tištěný dokument. Dále se seznámí s možnostmi vyhledávání ve volně dostupných i předplácených informačních zdrojích včetně důrazu na náležité citování s ohledem na citační normy používané pro daný obor. Studenti získají základní představu o možnostech publikování i představu o grantových možnostech. Součástí kurzu je výklad technických možností a doporučení pro prezentování (práce s PDF dokumentem, techniky pro vytvoření PPT prezentace).

Úřední hodiny (01. 09. 2017)

Z důvodu zrušení úředních hodin KDV si dovolujeme upozornit studenty, aby veškeré požadavky zasílali pouze na adresu divadelniveda@ff.cuni.cz z důvodu dovolené asistentky katedry.
Děkujeme za pochopení.

Zrušení úředních hodin (28. 08. 2017)

Dovolujeme si upozornit studenty, že úřední hodiny KDV jsou od 1.7. - 15.9.2017 zrušeny z důvodu rekonstrukce IV. patra.

Veškeré požadavky zasílejte na e-mailovou adresu: jitka.podraska@ff.cuni.cz
nebo na divadelniveda@ff.cuni.cz

Děkujeme za pochopení.