Katedra dnes

Akademičtí pracovníci

Vedoucí katedry

doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (martin.psenicka(at)ff.cuni.cz)

Zástupce vedoucího katedry
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. (barbara.topolova(at)divadlo.cz)

Předseda oborové rady
doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D. (petr.christov(at)ff.cuni.cz)

Profesoři a docenti
Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. (vjust@email.cz)
doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D. (petr.christov(at)ff.cuni.cz)

Odborní asistenti
Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (martin.psenicka(at)ff.cuni.cz)
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
(sarkissian(a)ics.cas.cz)
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. (barbara.topolova(at)divadlo.cz)


Vědečtí pracovníci
Mgr. Petr Blažek, Ph.D. (pvblazek@gmail.com)
Mgr. Julie Kočí (julie.koci@centrum.cz)


Interní doktorandi
MgA. Alexej Byček
Mgr. Lada Halounová
Mgr. Martin Hanoušek
Mgr. Natálie Preslová
Mgr. Věra Velemanová, Mag. phil.
Mgr. Klára Bělohoubková

Externí učitelé
Prof. Jan Bažant, CSc.
Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Prof. Jan Vedral, Ph.D.
PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D.
Mgr. Jakub Čechvala, Ph.D.
Mgr. Daniela Čadková, Ph.D.