doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D.

Narozen: 21. srpna 1978 v Turnově
web: www.petrchristov.com

Zaměstnání:
od února 2007 – Filozofická fakulta UK, Praha, Katedra divadelní vědy
září 2006 – srpen 2007 – Filozofická fakulta MU, Brno, Ústav pro studium divadla a interaktivních médií (2007 = Kabinet divadelních studií při Semináři estetiky), odborný asistent
září 2005 – leden 2007 – DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, Praha, Divadelní oddělení – agentáž (agentáž francouzských textů, distribuce textů)

Studium:
2002 – 2005 Masarykova univerzita, Fakulta filozofická, doktorské studium, obor Teorie a dějiny divadla, filmu a umění, Ph.D.
únor – květen 2005 studijní pobyt na Universidade de Coimbra (Faculdade de Letras), Portugalsko
1996 – 2002 Masarykova univerzita, Fakulta filozofická, obor Divadelní věda – Francouzský jazyk a literatura, Mgr.
1992 – 1996 Gymnázium Jana Palacha, Turnov

Akademické aktivity
2010-2012 - předseda Studijní komise FF UK
2008-2010 - předseda Akademického senátu FF UK
od 2007 - člen oborové rady doktorského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury FF UK

Pedagogická činnost:

od 2007 pedagogická činnost na Katedře divadelní vědy, FF UK, Praha – dějiny divadla, teorie divadla a dramatu, divadelní kritika
2007-2008 pedagogická činnost v Kabinetu divadelních studií při Semináři estetiky, FF MU, Brno - dějiny divadla, teorie a interpretace dramatu, francouzské divadlo, středověké drama a divadlo
2006 pedagogická činnost na Ústavu pro studium divadla a interaktivních médií, FF MU, Brno – dějiny divadla, teorie a interpretace dramatu, francouzské divadlo, středověké drama a divadlo
2006-2011 externí pedagogická činnost na DAMU Praha (Katedra teorie a kritiky) – interpretace textu, teorie dramatu, dějiny divadla, divadelní kritika
2005-2007 pedagogická činnost na Ústavu hudební vědy (Sdružená uměnovědná studia) FF MU, Brno – dějiny světového divadla
2002 – 2005 pedagogická činnost na Ústavu pro studium divadla a interaktivních médií, FF MU, Brno – dějiny francouzského divadla, současná dramatika, teorie dramatu, české amatérské divadlo, středověké drama a divadlo, francouzská divadelní terminologie

Odborné aktivity:
2012 hlavní editor publikace České drama dnes (rozhovory s českými dramatiky), Karolinum, Praha
2012 konferenční příspěvek Na okraj recepce a překladů belgického symbolismu (Olomouc, FF UP, sympozium Fenomén moderny ve středoevropských souvislostech)
2011 spoluorganizátor, garant a lektor dílny divadelního překladu Literatura a současnost (Ostrava, OU + FF UK)
2009 přednáškový blok na Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2009 hlavní organizátor mezinárodní odborné konference Twenty Years Later or Metamorphosis of theatre and its reflection since 1989, International Association of Theatre Critics A.I.C.T./I.A.T.C. (Plzeň)
2009 konferenční příspěvek De la production culturelle à la réduction culturelle! v rámci kolokvia Forced to tour/Tour de force, Amsterdam
2009 odborný redaktor publikace Alfréd Jarry a česká kultura / Alfred Jarry et la culture tchèque (OU Ostrava)
2008 editor druhého dílu Antologie současné francouzské dramatiky Francouzské drama dnes II. (Větrné mlýny, 2008)
2007 spoluorganizátor mezinárodní konference a festivalu Alfréd Jarry a česká kultura / Alfred Jarry et la culture tchèque (FF OU v Ostravě, IFP v Praze a České centrum v Paříži)
2007 konferenční příspěvek Actors and Martyrs v rámci mezinárodní konference TransEuropa (Theatre without borders), Ústav anglistiky a amerikanistiky, FF UK, Praha
2007 přednáška v rámci cyklu přednášek Teatrologické společnosti (Divadelní ústav, Praha)
2007 přednáška Postava Štěstěny ve středověkém divadle v rámci cyklu Úvahy o vnímání RESUME 2006-2007, Kino Art, Brno
2006 editor druhého dílu antologie současné francouzské dramatiky Francouzské drama dnes II.
2006 delegát mezinárodního kongresu divadelních kritiků AICT/IATC při X. ročníku Premio Europa per il Teatro, Turín, Itálie
2005 účast na mezinárodním semináři divadelních kritiků AICT/IATC při festivalu THEALTER, Szeged, Maďarsko
2005 editor prvního dílu antologie současné francouzské dramatiky Francouzské drama dnes I. (Větrné mlýny, 2005)
2005 stipendista francouzského Centre national du livre (překladatelské stipendium – pracovní pobyt v Paříži, listopad-prosinec)
2004 organizátor projektu Dílna divadelní tvorby (středověké texty v praxi), FF MU, Brno (podpořeno grantem FRVŠ)
2004 spoluorganizátor Dnů současného francouzského divadla a dramatu Le Théâtre prend la parole/Divadlo chycené za slovo, Praha, DAMU/Institut français de Prague/DRAFCONT/Divadelní ústav
2004 člen mezinárodní poroty na Mezinárodním festivalu alternativního divadla v Rožňavě TEMPUS ART 2004
2004 přednáška O současném českém divadle, Rožňava, Divadlo Actores
od 2004 člen výkonného výboru SČDK (Sdružení českých divadelních kritiků), člen mezinárodní asociace divadelních kritiků AICT/IATC
2004 přednášky Současná frankofonní literatura, Moravská zemská knihovna, Brno
od 2003 člen SČDK a Teatrologické společnosti
2002 účast na mezinárodním semináři mladých divadelních kritiků při Festival de Almada v Lisabonu, Portugalsko
2001 spoluzakladatel Společnosti pro současnou francouzskou dramatiku DRAFCONT
od 2000 divadelní recenzent, kritik a publicista (Divadelní noviny; Svět a divadlo; Amatérská scéna; Divadelní revue; Javisko; MEtropolis; Literární noviny; Týdeník A2; KOD; Remazury)
od 2000 člen odborné rady pro mladé netradiční divadlo při IPOS-ARTAMA Praha, porotce a odborný lektor na divadelních festivalech a přehlídkách (Jiráskův Hronov, Šrámkův Písek aj.)
1999 – 2004 redaktor zpravodaje mezinárodního festivalu JAMU Setkání/Encounter
1999 – 2000 redaktor zpravodaje festivalu Loutkářská Chrudim
překladatel z francouzštiny – dramata (Besse, de la Chesnaye, Delerm, Doré, Durringer, Gabily, Maeterlinck, Ribes, Roger-Lacan, Veber, Vinaver), povídky, romány (Barberyová, Bouraoui, Cadiot, Despentesová, Dib, Djebarová, Jarry, Laroui, Mimouni, Sansbar, Sebbarová)

Granty, projekty, stipendia
řešitel a spoluřešitel projektů FRVŠ  (2004, 2008, 2009, 2011, 2012)
spoluřešitel Rozvojových projektů MŠMT (2012)
tvůrčí stipendium Centre National du Livre (2005)

Divadelní aktivity:

2001 - 2003       dramaturg divadelních ATELIÉR(ů) T55 Turnov
1999 – 2002       zakladatel a člen divadelního souboru Další Divadlo – The Next Theatre Brno
1997 – 1999       člen divadelního souboru naše divadlo Brno
1994 – 2000       dramaturg a herec Turnovského Divadelního Studia

Publikační činnost (výběr):

Tak pravil Zelený pták (glosy ke třem překladům glos), Theatralia, Brno 2012
Automobilové dění v patafyzickém světě Alfréda Jarryho, In Auto-člověk/Člověk-auto, Brno, 2012
Theatre of Revolution - History, Theatre, Document and Life. In Ghaderi, N. (ed.) About the Phenomenon of Theatre, Tehran, 2011

Nové formy v divadle v druhé polovině 20. století, Javisko, 2010
Mluvit, jednat, komentovat a psát (současně o současnosti), Divadelní revue, 2010
Jean-Michel Ribes, aneb Na počátku bylo slovo, In Francouzské drama dnes II, Větrné mlýny, Brno, 2008
Slovak Identity in Central Europe or SLovak Theatre Representation, In The Code to the Slovak Theatre, 2007/2008
Pár slov k Cyranovi, aneb Příběh jednoho triumfu (předmluva), Rostand, E. Cyrano de Bergerac, Větrné mlýny, Edice repertoár, sv. 8, Brno 2005.
Samuel Beckett – Čekání na Godota (předmluva), Beckett, S. Čekání na Godota, Větrné mlýny, Edice repertoár, sv. 1, Brno 2005.
Cesty současného francouzského psaní pro divadlo (1980 – 2005), disertační práce, FF MU, Brno 2005.
Xavier Durringer nejen nad ránem, Francouzské drama dnes I., Větrné mlýny, Brno, 2005.
Dramatik Michel Vinaver jako divadelní teoretik, In Q8, ÚDIM FF MU, Brno, 2005.
Gérard de Nerval – romantický teoretik moderního divadla, DISK, DAMU, Praha, 2004.
Gérard de Nerval – příspěvek k novému romantickému divadlu (Léo Burckart a Obrázkář z Harlemu jako cesty k totálnímu divadlu), In Q7, ÚDIM FF MU, Brno, 2004.
Odsouzení Hostiny – nejambicióznější moralita francouzského středověku, Divadelní revue, č. 4, 2003.
Xavier Durringer – naturalistický básník francouzského divadla, In Q6, ÚDIM FF MU, Brno, 2003.
Francouzská divadelní moralita – žánr na pomezí žánrů (studie z francouzského středověku), diplomová práce, Brno, 2002. (v roce 2003 oceněno čestným uznáním v soutěži o Cenu Václava Königsmarka)
Xavier Durringer - poète naturaliste du théâtre français contemporain, ročníková práce, Brno, 2002.
Cestou morality k frašce? (studie z francouzského středověku), seminární práce, Brno, 2000.
Cesta kolem světa za 80 dní v průběhu století (dramatizace románu), seminární práce, Brno, 1998.