Mgr.Martin Pšenička, Ph.D.

  • narozen: 10.12. 1977 v Děčíně
  • odborný asistent

      Vzdělání

- 2002–2007: doktorské studium, Ústav pro studium divadla a interaktivních médiíí, FF MU v Brně
- 2004 – 2006: výzkumný pobyt na Saskatchewanské univerzitě, Saskatoon, Kanada
- 2001: výměnný pobyt na Laponské univerzitě, Rovaniemi, Finsko
- 1997–2002: magisterské studium, Ústav divadelní a filmové vědy FF MU v Brně

      Zaměstnání

- 2011–současnost: redaktor Divadelní revue, Kabinet pro studium českého divadla, Institut umění–Divadelní ústav, Praha
- 2007–současnost: odborný asistent, Katedra divadelní vědy, FF UK v Praze
     Akademická činnost
- Člen Teatrologické společnosti
- Člen Central European Association for Canadian Studies 
- 2010: účast na 38. konferenci Francouzské asociace pro kanadská studia (“Cultural Minorities in Canada: Expressions and territories”)
- 2009: účast na konferenci Kanadské asociace pro divadelní výzkum v rámci Kongresu humanitních věd, Carleton University, Ottawa, Kanada
- 2009: účast na Iberoamerickém symposiu, FF UK v Praze
- 2009: účast na 30.  Americkém indiánském workshopu, Brémská univerzita, Německo
- 2008: účast na 2. kolokviu Théâtre des minorités/Minority Theatre, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Avignonská univerzita, Francie
- 2008: hostující badatel, University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada
- 2007: účast na konferenci Identity through Art, Thought and the Imaginary in the Canadian Space - Nations, Ethnicities, Groups, Individuals, Centre for Canadian Studies, Masarykov univerzita, Brno
- 2007: účast na konferenci “West-words” into the 21st Century: Assessing Western Canadian Playwriting at the Millennium, University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada

     Grantové projekty

- 2012: Workshop japonského diavadla, FRVŠ (spoluřešitel)
- 2010: Dílna divadelní tvorby, FRVŠ (spoluřešitel)
- 2008: Canadian Prairie Playwriting, Faculty Enrichment Program, Department of Foreign Affairs Canada 
- 2008: Dílna afrického dramatu, FRVŠ (spoluřešitel)

    Publikační činnost
- Kanada, queer a Neidentifikovatelné lidské ostatky a pravá podstata lásky Brada Frasera. In Theatralia. Ed. Július Gajdoš and Andrea Jochmanová. Brno, 2003.
- Postkolonialismus a kanadské jeviště. Disertační práce. Brno: Katedra divadelních studií, FF MU, 2006.
- Post-kolonialismus a kanadské drama. In Theatralia. Ed. Július Gajdoš and Andrea Jochmanová. Brno, 2005.
- Protloukání se pustinou: počátky divadla v Kanadě. In Theatralia. Ed. Andrea Jochmanová. Brno, 2007.
- Nevinní jsou nevinní Tomáše Rychetského. In V souřadnicích volnosti: Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Ed. Jiří Zizler et al. Praha: Academia, 2008.
- Confidently Canadian: Questioning Canadian Regionalism. In West-words: Celebrating Western Canadian Theatre & Playwriting. Regina: CPRC Press, University of Regina, 2011.
- Staging Canadian Identities: A Short Report on Contemporary Western-Canadian Theatre and Playwriting. In Identity through Art, Thought and the Imaginary in the Canadian Space – Nations, Ethnicities, Groups, Individuals. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
- Saskatchewan Native Theatre Company. Authenticity and Legitimacy in Minority Theatre: Constructing Identity. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2010. 
- Postdramatické divadlo Hanse-Thiese Lehmanna. Divadelní revue 19, 2008, č. 3.
- Nejen k postdramatickému konceptu Hanse-Thiese Lehmanna. Divadelní revue 21, 2010, č. 1.
- Václave, prima, ty jsi měl štěstí, ty tady seš.‘ Sametové inscenování aneb přestaňme s tím divadlem. Divadelní revue 21, 2010, č. 3.
- Dějiny českého divadla v angličtině. Divadelní revue 22, 2011, č. 1.
- Asijské vlivy v dnešním divadle. Amatérská scéna 48, 2011, č. 1
- Hronov jako laboratoř uvažování o divadle. Amatérská scéna 49, 2012, č. 3.
- Krvácející myšlenka: Skupina Quidam (1966–1972). Mezi divadlem a performancí. Divadelní revue 24, 2013, č. 1.
- Sabinovské variace na národní téma. (v tisku)