Periodika v knihovně Katedry divadelní vědy

Ve fondu odborných periodik momentálně probíhá inventura

Seznam periodik ve fondu Divadelního ústavu - ke stazení zde (formát pdf).

V roce 2007 odebíráme na KDV tato periodika:
Disk
Divadelní noviny
Divadelní revue
Estetika
Etudes théatrales
Javisko
Loutkář
Slovenské divadlo
Svět a divadlo
Taneční zóna
TDR