Diplomové práce (seznamy ke stažení)

Formou seznamů v elektronické podobě je možné nahlédnout do seznamů diplomových a disertačních prací obhájených na KDV i na dalších teatrologických vysokoškolských pracovištích.

Centrální knihovna FF UK disponuje BP a DP obhájenými na KDV a umožňuje jejich prezenční výpůjčky. Diplomové a bakalářské práce jsou k dohledání v centrálním katalogu knihovny FF UK.

Diplomové práce Katedra divadelní vědy, FF UK. (formát Excel)

Diplomové práce s divadelní tématikou, FF UK. (formát rtf)

Diplomové práce Katedra divadelní vědy, FF UK. - chybějící. (formát rtf)