Knihovna katedry divadelní vědy

V souvislosti se vznikem Centrální knihovny bylo rozhodnuto o přesunu většiny fondů knihovny Katedry divadelní vědy do Centrální knihovny Filozofické fakulty, protože tam budou studentům i ostatním zájemcům daleko lépe a častěji k dispozici. 

V knihovně katedry divadelní vědy zůstává příruční knihovna katedry a zejména fond vysokoškolských kvalifikačních prací - tedy bakalářských, diplomových a disertačních. Je možné si je prostudovat prezenčně v otevíracích hodinách knihovny, které budou zveřejněny co nejdříve. 

S jakýmikoli dotazy či prosbami se obracejte na email: knihovna.kdv(at)ff.cuni.cz