Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Kurzy

K čemu divadlo? Kurz nejen pro zájemce o studium teatrologie.
pro zájemce o studium divadelní vědy i pro ty, kdo se zajímají o divadlo

KDY:  12. - 13. dubna 2019
(celkem 12 vyučovacích hodin + návštěva divadla)

KDE: 
Hlavní budova Filozofické fakulty, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Učebna č. 429, IV. patro

NÁPLŇ KURZU:
Úvod do problematiky divadla
Přehled divadla v českých zemích
Přehled světového divadla
Praktické informace pro uchazeče o studium divadelní vědy

Cílem kurzu je:
Představit obor Divadelní věda
Poskytnout přehled dějin českého a světového divadla
Umožnit základní orientaci v literatuře o divadle
Podnítit vlastní studium

Program kurzu:

Pátek
13.00-13.30 Zahájení
13.30-15.30 K dějinám světového divadla
16.00-18.00 K dějinám českého divadla
18.00 společný odchod do divadla
        
Divadlo a představení bude upřesněno

Sobota
 
9.30-11.00 Analýza zhlédnutého divadelního představení
11.30-13.30 Úloha divadla ve společnostiŠKOLNÉ: 1 600,- Kč (1 264,- Kč + 21% DPH) 

Školné
je nutné uhradit do  1.dubna 2019  (na 1. hodině předložit potvrzení o zaplacení)
na účet: 85631011/0100
  Komerční banka Praha 1, Staroměstské nám. 24
variabilní symbol: 960 148
zpráva pro příjemce: jméno účastníka kurzu

Přihláška ke stažení zde

Zápisový formulář ke stažení zde.
Vyplněný a podepsaný formulář přineste s sebou na přípravný kurz, bude vybrán při prezentaci.

Možnost zprostředkování ubytování na kolejích UK 
(cena cca 475,- Kč/noc na 1 osobu)

Přihlášky posílejte do 22. března 2019 na adresu: 
Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, 
nebo na e-mail: jitka.podraska(a)ff.cuni.cz

Přihlášené a přijaté účastníky kurzu najdete v přiloženém seznamu, který bude průběžně doplňován.
tj. do 22. března 2019 o další zájemce. Potvrzení o přijetí do kurzu nezasíláme.

Přijatí účastníci kurzu mohou zasílat platbu na výše uvedený účet FF UK.
Ti, kteří měli zájem o ubytování, budou včas informováni e-mailem.

Účastníci kurzu, kteří měli zájem o ubytování, naleznou v přiložené příloze (bude vložena později) formulář na vyplnění, který si přinesou na kolej. Ubytování si hradí sami.

V případě zrušení závazné přihlášky bude účtován stornovací poplatek: 50% z celkové částky 14 dní před začátkem kurzu, 100%  7 dní před začátkem kurzu.

Další informace a kontakt: 

 Katedra divadelní vědy

Jitka Podráská
tel. 221 619 226, e-mail: jitka.podraska(a)ff.cuni.cz
úřední hodiny: úterý 14:00 - 16:00, čtvrtek 14:00 - 16:00