Rozvrh hodin

Rozvrh KDV pro ZS 2018 zde.

Nabídka volitelných předmětů Katedry teorie a kritiky pro studenty všech fakult a oborů v zimním semestru ak. roku 2018/2019. Všechny předměty se konají na DAMU.

207INT1 Interpretační metody, prof. Císař – středa 11:30-13:00 K224.
207DDI1
Divadelní dramatizace literárních děl, prof. Janoušek – středa 16:00-17:30  S410.
207UDP1 
Uvažování o divadle v perspektivě současné výtvarné teorie, MgA. Brychta – čtvrtek 13:00-14:30 S410.
S07SPZ1
Seminář praktické dramaturgie od A do Z, prof. Etlík – čtvrtek 14:30-16:00 K224.
207TPB1/2
Tvůrčí psaní I. 1 a 2, MgA. Sikora – čtvrtek 16:00-17:30 v K224.

 

Všechny předměty kromě Tvůrčího psaní I. (jen varianta za 4 kredity) lze absolvovat i v náročnější formě za 4 kredity (207INM1, 207DDL1, 207UOD1, 207SPA1).