Stipendia a stáže

Bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami pro akademický rok 2016/2017:

Anglie         
Regent’s University, Londýn

Dánsko
VIA University College, Aarhus

Francie
Université Paul Valéry Montpellier III, Montpellier
Université de Picardie Jules Verne, Amiens
Université Charles de Gaulle, Lille
 

Německo
Johan Wofgang Goethe Universität, Frankfurt nad Mohanem
Freie Universität, Berlín

Polsko
Adam Mickiewicz  University, Poznaň

Portugalsko
Universidade de Lisboa, Lisabon

Rakousko
Universität Wien, Vídeň

Řecko
National and Kapodistrian University of Athens, Atény

Slovensko
Vysoká škola múzických umení, Bratislava 


Další mezinárodní studijní programy

 

Meziuniverzitní a mezifakultní dohody
Mezivládní kulturní dohody
LLP Erasmus

CEEPUS

Aktion

Mezinárodní visegrádský fond
Anglo-Czech Educational Fund
SCIEX-NMSch Švýcarska - Fond na stipendia
Nadace Sasakawa

Co-tutelle (disertace pod mezinárodním vedením)

Fond mobility

Finanční příspěvky v rámci přímé spolupráce
Finanční příspěvek na zahraniční pobyt jako free movers