Aktuální zprávy

Anonymní studentské hodnocení výuky (21. 05. 2018)

Hodnocení výuky, hodnocení výuky... a anonymní!

Více zde.

SZZK a obhajoby závěrečných prací (10. 04. 2018)

SZZK a obhajoby závěrečných praci se v LS budou konat ve dnech
18., 19., příp. 20. června 2018.

Přihlášky k SZZK se závazně podávají k 9. květnu 2018. Kontrola studijních povinností je stanovena na 30. května 2018.
 

Zářijový termín SZZK a obhajob:
6., 7., příp. 5. září 2018.

Přihlášky se podávají do 12. července 2018. Kontrola studijních povinností do 17. srpna (Bc.), resp. 22. srpna (Mgr.) 2018.

Obhajoby ročníkových prací proběhnou v pondělí 18. června 2018 po obhajobách diplomových prací.

Termín odevzdání závěrečných prací pro červnový termín obhajob:
18. května 2018.

Termín odevzdání prací pro zářijový termín:
30. června 2018.

Obhajoba ročníkových prací se koná pouze v červnovém termínu.

Obhajoby jsou veřejné a je žádoucí, aby se jich studenti účastnili.
 

Výuka v KKS (09. 04. 2018)

Dovolujeme si upozornit studenty, že výuka v KKS, Na Florenci 3, Praha 1, III.patro,
vchod C, zasedací místnost FLÚ, je v níže uvedených dnech přesunuta do zasedací místnosti KKS, třetí patro, vchod A, Na Florenci 3, Praha 1.
11 .4. 2018
18. 4. 2018
  6. 6. 2018

Děkujeme za pochopení.

Semináře prací dr. Topolové (19. 03. 2018)

proběhnou 10. 4. v době zrušené výuky doc. Christova v následujících časech: 16:00 - 16:45 - závěrečné práce 16:45 - 17:30 - ročníkové práce

Perspektivy teatrologie (26. 02. 2018)

Teatrologická společnost
ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue

pořádá
konferenci

Perspektivy teatrologie 2
17.–18. května 2018
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci


Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Konference je otevřena metodologickým, teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i dílčím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla a kulturních performancí. Vítáme zejména příspěvky s důrazem na:
– aktuální metodologické výzvy či reflexi trvajících anachronismů v divadelní historiografii,
– nové přístupy k rozboru současného divadla a reflexi dějin a teorie divadelní kritiky.

Více informací zde.

Rozvh KDV letní semestr 2018 (06. 02. 2018)

Aktualizovaný rozvrh na letní semestr zde.