Profil absolventa


U absolventa tříletého bakalářského studia se předpokládaná orientace v kulturním a uměleckém prostředí, schopnost pracovat s odbornou literaturou a samostatně uvažovat nad problémy a analyzovat umělecké artefakty. Vzhledem k těmto dovednostem a předpokládanému osvojení alespoň jednoho cizího jazyka lze očekávat jeho možné uplatnění v rozmanitých kulturních či kulturně-politických institucích (média, divadlo, kulturní centra aj.), stejně jako možnost pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu na totožném či jinak spřízněném (zejména uměnovědném oboru).

Absolvent dvouletého navazujícího magisterského studia oboru Divadelní věda se může vzhledem ke svým získaným znalostem a osvojeným schopnostem v pozici badatele, teatrologa, redaktora, publicisty či organizátora uplatnit v rozličných médiích, divadlech, vědeckých institucích, státní či municipální administrativě, nevládních institucích, občanských organizacích, nakladatelstvích, muzeích etc.