Další aktivity

Batyskaf 17 – 26 aneb Peklo je nahoře (překlad aktovky Wolfganga Bauera)
studentský překlad vznikl v rámci překladatelského semináře, který na KDV vedla PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D. v LS 2008 a v ZS 2008. Scénické čtení české verze hry se uskuteční 2. dubna 2009 v Eliadově knihovně Divadla Na zábradlí v Praze. >>

Dílna divadelní tvorby - africké divadlo (červen 2008)
praktická-divadelní část (Mgr. Honza Petružela) a teoretická část (Mgr. Lucie Němečková) kurzu nejen o africkém divadle realizována v letním semestru 2008. Více informací a fotografie z prezentace divadelního tvaru. >>
.