Granty

Informace o grantových možnostech naleznete na stránkách:

Grantový referát UK FF
Hlavní budova, Nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
přízemí vlevo - místnost č. 4 (oddělení vědy)

Grantové projekty řešené a realizované na KDV v posledních letech:
FRVŠ 2011 - Jak se dívat na balet (řešitelka Mgr. Libuše Hronková)
FRVŠ 2011 - Starší česká scénografie (řešitelka Mgr. Lada Bartošová)
FRVŠ 2010 - Dílna divadelní tvorby - divadelní teorie v praxi (řešitel Mgr. M. Pšenička, Ph.D.)
FRVŠ 2010 - České drama dnes - přednáškový cyklus (řešitel doc. PhDr. V. Just, CSc.)
FRVŠ 2009 - Vídeňské lidové divadlo (řešitelka PhDr. Z. Augustová, Ph.D.)
FRVŠ 2009 - Malé scény v českém divadle 60.-90. let 20. století - přednáškový cyklus (řešitel doc. PhDr. V. Just, CSc.)
FRVŠ 2009 - Slovenské drama a divadlo (řešitel Mgr. P. Christov, Ph.D.)
FRVŠ 2009 - DISK_USE - divadelní kritika v praxi (řešitelka Mgr. K. Mogilnicka)
FRVŠ 2008 - Dílna divadelní tvorby - africké drama (řešitel Mgr. H. Petružela)

FRVŠ 2008 - Divadlo a revoluce - přednáškový cyklus (řešitel Mgr. P. Christov, Ph.D.)