Katedra divadelní vědy, FF UK v Praze - aktuální zprávy Zemřela Eva Šormová11. 12. 2017 V neděli 10. prosince 2017 zemřela Eva Šormová, významná česká teatroložka, výjimečná žena a vzácná kolegyně.  PhDr. Eva Šormová se narodila 30. května 1944 v Českém Brodě. Po absolutoriu divadelní vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nastoupila  do Kabinetu pro studium českého divadla, s nímž následně  spojila celý svůj profesní život. Podílela se na všech stěžejních projektech a podnicích tohoto pracoviště:  jako stážistka byla přítomna při vzniku posledních  dvou dílů akademických Dějin českého divadla,  spolupracovala  na publikaci Česká divadelní kultura 1945–1989 v datech a souvislostech,   byla spoluzakladatelkou, redaktorkou a autorkou neoficiálního kritického časopisu Dialog a posléze  více než dvacet let i  Divadelní revue; od roku 1991 byla vedoucí oddělení.  Poté, co v roce 1993  Kabinet opustil Akademii věd a  začal působit v Divadelním ústavu,  se jí podařilo pracoviště nově vyprofilovat a zahájit  v něm největší projekt polistopadové teatrologie, Českou divadelní encyklopedii, jíž byla hlavní redaktorkou. Pro tuto edici připravila svazek Česká divadla – Encyklopedie divadelních souborů  a před dvěma lety vydala dvousvazkovou encyklopedii, věnovanou české činohře 19. století.  V roce 1993 se na tři roky stala členkou exekutivy FIRT. Byla zakládající členkou Teatrologické společnosti, v jejímž výboru pracovala.  Vedle práce na společných projektech publikovala též studie o K. H. Hilarovi,  E. F. Burianovi a monografii o divadelních aktivitách v terezínském ghettu. Byla poučenou editorkou:  připravila  divadelní hry pro edici spisů Václava Havla v nakladatelství  Torst. Podílela se na koncepci ediční řady Eseje, kritiky, analýzy, pro kterou sestavila výbor z  textů  K. H. Hilara.  Zmíněné edici patřila i její poslední práce,  redakce výboru Josef Kodíček: Kritické stati, který vyšel necelé tři měsíce před  jejím úmrtím… Práce Evy Šormové vynikala  hlubokou erudicí, neokázalou pílí a samozřejmou náročností. Své okolí však dokázala obohatit a  inspirovat i dalšími, stále vzácnějšími souvisejícími ctnostmi: názorovou integritou,  kritickým duchem a ironickým humorem.  Její jedinečná osobnost bude citelně scházet nejen  Kabinetu pro studium českého divadla a Divadelnímu ústavu, ale celé české teatrologii.  S Evou Šormovou se kolegové a přátelé mohou rozloučit v pátek 15. prosince 2017 v 11 hodin ve velké obřadní síni Strašnického krematoria. Rozhovor s Evou Šormovou otištěný v Divadelní revue 3/2015 je dostupný zde. Sympozium „Současné barokní divadlo“01. 12. 2017 Dovolujeme si vás pozvat na sympozium „Současné barokní divadlo“, které se bude konat ve dnech 10. a 11. 2. 2018 u příležitosti druhého ročníku Festivalu Andreini, pořádaného nezávislým divadelním souborem Geisslers Hofcomoedianten ve VILE Štvanice. Více informací o sympoziu včetně instrukcí k registraci zájemců o prezentaci příspěvku naleznete zde. Registrace se uzavírá 31. prosince 2017.Workshop Pavis - KTK DAMU30. 10. 2017Workshop teorie a praxe adaptace: Příliš hlučná samota vedoucí pedagog: prof. Patrice Pavis (Francie) pořadatel: Katedra teorie a kritiky DAMU účastníci: dramaturgové, herci, režiséři, teoretici (půjde o praktickou dílnu, která ale vyžaduje dobré teoretické znalosti) počet účastníků: max. 16 pracovní text: Příliš hlučná samota Bohumila Hrabala v anglickém překladu a českém originálu (hrát a inscenovat se může anglicky nebo i česky) požadavky pro účast na workshopu: 1) účastnit se celého workshopu, tedy všech pěti lekcí 2) přečíst si před workshopem celý text novely (AJ, ČJ) 3) vybrat si kapitolu, na jaké byste během workshopu rádi pracovali, a toto své rozhodnutí oznámit do 17.11.2017 organizátorům workshopu 4) přečíst si texty o adaptaci a inscenaci (text Adaptation Vilnius Dunod english 1 a sekci nazvanou Adaptation v critical-stages.org n°12) bibliografie: viz bibliografie pod jednotlivými studiemi v sekci Adaptation v critical-stages.org n°12 (ed. P. Pavis) dostupnost povinné četby: text novely (v AJ i ČJ) a základní text o adaptaci Adaptation Vilnius Dunod english 1 bude k dispozici na úložišti filr.amu.cz, sekce věnovaná adaptaci v criticalstages.org je dostupná on-line jazyk workshopu: AJ (jen hrát a inscenovat bude možné i v ČJ) předběžný orientační program, který bude dále zpřesněn (změny vyhrazeny): 1. den: teoretické otázky spojené s adaptací. Práce s různými metodami. Každý účastník musí promluvit o adaptaci, kterou viděl, a popsat použitou metodu. 2. den: práce na různých úkolech ve skupinách od 2 do 4-5 osob 3. den: pokračování a výběr metody ve všech skupinách 4. den: inscenování různých adaptací. Srovnání, změny. 5. den: veřejná prezentace výsledků. Závěr na téma adaptace. Inscenování a adaptování. Diskuse s veřejností. čas a místo: 4.-8. prosince 2017 – DAMU, Studio Řetízek pondělí (4.12.) 12:15-15:45 úterý (5.12.) 12:15-15:00 středa (6.12.) 12:00-17:00 čtvrtek (7.12.) 11:00-15:00 pátek (8.12.) 10:30-13:15 organizace workshopu, informace: Mgr. Tereza Sieglová, E tereza.sieglova@damu.cz, T 736 539 974Kurz informační gramotnosti17. 09. 2017Knihovna FF UK bude od nového semestru pořádat výběrový seminář Kurz informační gramotnosti. Kurz bude vyučován blokově v Knihovně Jana Palacha. V SISu je k nalezení pod kódem AKFF00001 (v českém jazyce) nebo AKFF00002 (v anglickém jazyce). Kurz je určen pro studenty od prvního ročníku po končící studenty, kteří potřebují získat některé znalosti pro psaní závěrečných prací. Cílem výběrového semináře je připravit studenty na práci s informačními zdroji při psaní seminární práce / bakalářské práce či práce vyššího stupně. Student si na začátku kurzu zvolí téma se zaměřením na své studium (např. téma bakalářské práce), k tomuto tématu bude postupně vyhledávat různé formy dokumentů a naučí se s nimi pracovat. Výsledkem může být informační podklad pro napsání kvalifikační práce.  Nejprve budou studenti seznámeni s knihovnami a informačními službami poskytovanými Knihovnou FF UK, ale i službami v rámci systému knihoven ČR, aby dokázali získat požadovaný tištěný dokument. Dále se seznámí s možnostmi vyhledávání ve volně dostupných i předplácených informačních zdrojích včetně důrazu na náležité citování s ohledem na citační normy používané pro daný obor. Studenti získají základní představu o možnostech publikování i představu o grantových možnostech. Součástí kurzu je výklad technických možností a doporučení pro prezentování (práce s PDF dokumentem, techniky pro vytvoření PPT prezentace). Brigáda v ND30. 11. 2017Archiv ND nabízí brigádu studentům Divadelní vědy. Více naleznate v přiložené příloze. Josefina Panenková Archiv Národního divadla Francouzské představení Retouche Molière30. 11. 2017Francouzská společnost Footsbarn Travelling Theatre hostuje s inscenací Retouchez pas Molière!, které se uskuteční v pondělí 19. února 2018 v 9 hodin ve Švandově divadle. Inscenace s původním názvem Retouche Molière (viz příloha - je složeno ze dvou Molièrových her: Le Mariage forcé et la Jalousie de Barbouillé). Divadelní styl této společnosti je velmi atraktivní - herci využívají hry s maskou, loutky a sami se doprovázejí na hudební nástroje. Zde ukázka:  https://www.youtube.com/watch?v=WZW8EBX8SzI Délka představení je 90 minut, cena vstupenky 150,- Kč pro studenty, pro pedagogický dozor zdarma. Pravděpodobně budeme představení titulkovat. Během měsíce prosince bych Vám zaslala francouzský i český scénář, aby se studenti mohli připravit.  V případě zájmu můžete vstupenky objednávat přímo na této adrese. - Footsbarn Travelling Theatre www.footsbarn.com gsm: + 420 775 537 944 e-mail: martina.mestan@gmail.com Překladatelská dílna DILIA23. 11. 2017Milí přátelé a kolegové, srdečně vás zveme na prezentaci toho nejlepšího ze současné izraelské dramatiky. Trojice her, které byly přeloženy v rámci třináctého ročníku Překladatelské dílny DILIA, se formou scénického čtení představí v pondělí 4. prosince od 19:00 ve Studiu Švandova divadla. Chybět nebude ani malé občerstvení inspirované izraelskou kuchyní. Prezentace her proběhne za účasti jednoho z autorů, izraelského dramatika a režiséra Reuvena Kalinského. Více informací o akci naleznete v přiložené příloze. A studio Rubín09. 11. 2017S novým semestrem a novou divadelní sezonou se A studio Rubín rozhodlo zavést speciální slevu, jak je tomu běžné v ostatních divadlech, pro studenty uměnovědných oborů vysokých škol, kam Vaše katedra jistě patří.   70,- zvýhodněné vstupenky pro studenty AMU, JAMU, uměnovědných oborů a konzervatoří je možné zakoupit v kavárně divadla A studio Rubín při předložení indexu či ISIC/ITIC card půl hodiny před jeho konáním představení, pokud není vyprodáno. Z listopadového programu Vám například mohu nabídnout tyto termíny: 5.11. - 19.30h - Slast 6.11. - 19.30h - Game 8.11. - 19.30h - Drunk enough to say I love you? 10.11. - 19.30h - Nevim 20.11. - 19.30h - Já, mé druhé já a já a 21.11. - 19.30h - Potwory 29.11. - 19.30h - Kauza Salome Vernisáž a křest knihy09. 11. 2017Přijměte naše pozvání na vernisáž a křest knihy IVA NĚMCOVÁ která proběhne 15. listopadu 2017 v 18 hodin v Galerii Českých center, Rytířská 31, Praha 1. Výstava představuje tvorbu výjimečné osobnosti české scénografie, předčasně zesnulé Ivy Němcové (1980–2015). Je jedinečnou příležitostí vhlédnout do tvůrčího procesu jejího vynikajícího a inspirujícího, třebaže nedokončeného díla. Hlavním komponentem výstavy jsou makety jejích scén, doplněné videoinstalacemi a audiomateriálem, přibližujícím okolnosti a kontext jednotlivých prací. U příležitosti výstavy také vychází výpravná publikace prezentující všestranný talent Ivy Němcové, především výtvarné tvorby pro divadlo. Je koncipována jako obrazové svědectví, sestavena z materiálů z autorčina archivu. Obsahuje též texty vzpomínkového i odborného charakteru, komentáře a postřehy samotné scénografky. Výstavu i knihu iniciovali a připravili autorčini přátelé a spolupracovníci v přesvědčení, že dílo Ivy Němcové je natolik exkluzivní, že se může stát cennou inspirací i studijním materiálem, neboť je v něm obsaženo cosi velmi podstatného ze scénického umění začátku 21. století. Na výstavu Vás srdečně zvou Institut umění – Divadelní ústav, Česká centra a Zahrada o.p.s. společně s autory knihy a výstavy Andrejem Ďuríkem, Janem Fričem, Lenkou Jehlíkovou, Barborou Příhodovou, Matějem Samcem, Draganem Stojčevskim, Luciou Škandíkovou, Danielem Špinarem a Marií Zdeňkovou. Výstava potrvá od 16. listopadu do 30. prosince 2017. Otevírací doba: po–pá 11.00–18.00, so 11.00–17.00. Knihu je možné zakoupit v e-shopu prospero.divadlo.cz www.ivanemcova.czDivadlo Masopust09. 11. 2017Divadlo Masopust ve spolupráci se Skandinávským domem pořádá 12. 11. divadelní večer. Před představením Hlad v režii Jana Friče uvede nordistka Karolína Stehlíková osobu a dílo K. Hamsuna a po představení bude následovat beseda s tvůrci (potvrzen je Vojta Bárta, T. Marečková, připojí se možná i Frič). Věříme, že lektorsky uvedené představení možná poslední "nenárodní" a - řekněme - nezávislé inscenace Jana Friče a tematika skandinávské dramatiky by mohla některé studenty katedry zaujmout. Seminář kritického psaní o divadle08. 11. 2017Karolina Plicková si Vám dovoluje nabídnout Seminář kritického psaní o divadle, který povede od ledna do března 2018 na Nové scéně ND. Deadline pro registraci je 15. prosince 2017. Bližší informace naleznete v příloze, webová upoutávka je zde: http://www.narodni-divadlo.cz/cs/cinohraDivadlo v Řeznické08. 11. 2017Srdečně Vás zveme na Diskusní fórum s amerických režisérem a dramatikem Billem C. Davisem, autorem hry "Odvolání" a naší nejnovější premiérové inscenace hry "Útěky". Diskusní fórum začíná 18. listopadu v 19.00, předcházet mu od 17.00 bude "Odvolání" s Miroslavem Táborským a Filipem Cílem. Všechny další informace najdete na webových stránkách divadla. Vstupenky můžete rezervovat přes e-mail, nebo na telefonním čísle 720 993 787. Kateřina Rundová Divadlo v Řeznické, o. p. s. Řeznická 17, 110 00 Praha 1 tel: 720 993 787 e-mail: divadlo@reznicka.cz www.reznicka.cz pokladní hodiny: pondělí až pátek 14 - 18 hodin a vždy hodinu před představenímDobrý den!Institut umění - Divadelní ústav02. 11. 2017Institut umění – Divadelní ústav si vás dovoluje pozvat na veřejné fórum, které se zaměří na roli a poslání národních kulturních institucí v kontextu 100. výročí vzniku národních států ve střední a východní Evropě. Jak se změnila role národních kulturních institucí v současném společensko-politickém kontextu, které charakterizuje napětí mezi národním „my“ a globální parapolis? Jaké hodnoty a ideje reprezentují v dnešní době? Jaké jsou jejich kompetence ve vztahu k veřejnosti a k dalším aktérům, kteří působní v kulturní oblasti? Jak máme chápat vztah mezi kulturou, institucemi a demokracií v současných politických podmínkách v Evropě? Těmito i dalšími otázkami vztahujícími se k nadcházejícímu 100. výročí vzniku Československa se budou na veřejném fóru zabývat zástupci z akademické i umělecké sféry ze střední, východní a západní Evropy. Akce se koná u příležitosti 16. výročního zasedání autorů Kompendií kulturních politik a trendů v Evropě, které iniciuje Rada Evropy ve spolupráci s Evropským institutem pro komparativní kulturní výzkum a které se uskuteční v Praze ve dnech 8. a 9. listopadu 2017.  Veřejné fórum se koná v anglickém jazyce. Tlumočení z anglického jazyka do českého jazyka je zajištěno. Prosíme o registraci účasti na tomto odkaze. Adresa místa konání: Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka, Zlatá ulice, Praha 1. PROGRAM 9.30       Registrace a ranní káva 10.00     Přivítání a úvodní slovo – Daniel Herman, ministr kultury ČR  10.15     Pascal Gielen, Antwerp research Institute for the Arts, Belgie: From National Institutions to Transnational                      Constitutions: Organizing the Commons in a Flat Wet World  10.45     Panelová diskuse I: Národní kulturní instituce – nástroj populismu?    Moderátorka: Kathrin Merkle, vedoucí Odboru kultury a kulturního dědictví, Rada Evropy   Goran Tomka, University of Arts and UNESCO Chair in Cultural Policy and Management, Srbsko  Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie v Praze, ČR  Tamás Jászay, Szeged University, Maďarsko   11.45     Společný oběd   12.30     Panelová diskuse II: Ztrácejí národní kulturní instituce svou legitimitu?             Moderátorka: Alice Koubová, Filosofický ústav AV ČR, ČR  Dieter Haselbach, German Center for Cultural Research/Zentrum für Kulturforschung, Německo Iulia Popovici, Arts University Tîrgu Mureş/Márosvásárhely, Rumunsko  Marta Ljubková, Národní divadlo, ČR 14.00     Závěrečná diskuse 14.30     Zakončení Judita Hoffmanová Oddělení komunikace a marketingu Communication and Marketing Department Institut umění – Divadelní ústav Arts and Theatre Institute Celetná 17 | 110 00  Praha 1 M +420 721 721 238 E  judita.Hoffmanova@divadlo.cz www.idu.cz www.theatre.cz www.nocdivadel.czKonference THINK02. 11. 2017Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abychom Vás jménem Katedry filosofie FF Univerzity Pardubice pozvali na studentskou konferenci Think!+, která se uskuteční dne 14. prosince 2017 v historické budově Univerzity Pardubice.  Pozvánku na konferenci a bližší informace naleznete v příloze tohoto e-mailu.  Další informace naleznete také zde: https://www.facebook.com/konferencethink  http://filosofie.upce.cz V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailovou adresu: konferencethink@gmail.com Těšíme se na Vás! Za studentský organizační tým Aneta Květinová a Vojtěch JanůOST-RA-VAR 201713. 11. 2017Vážení a milí, dovoluji si Vám poslat informace o letošním 21. ročníku Festivalu ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR 2017, který se koná od 29. 11. do 3. 12. 2017. Letošní ročník má nakročeno k celkové obrodě v pojetí festivalu – první změnou jsou online přihlášky, které najdete na stránkách http://form.ndm.cz/. Další změnou je podoba seminářů, které jsou protentokrát rozděleny do 3 dnů. V příloze najdete tradiční pozvánku, program, plakát festivalu + výzvu k účasti v redakci festivalového Zpravodaje. Pro doplnění všech důležitých informací si dovoluji připomenout, že pro studenty příslušných oborů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je rezervováno 20 míst včetně ubytování. Valerie Hendrychová Tajemnice a produkční činohry NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ THE NATIONAL MORAVIAN-SILESIAN THEATRE Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava Tel: +420 596 276 417 GSM: +420 733 531 402 valerie.hendrychova@ndm.cz wwww.ndm.cz Grant Dilia24. 10. 2017Vážení a milí, dovoluji si upozornit, že 15. prosince je uzávěrka studentského Divadelního grantu DILIA pro rok 2018. Marie Špalová divadelní oddělení tel: +420 266 199 861 fax: +420 283 893 599 e-mail: spalova@dilia.cz DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. Krátkého 1, 190 03  Praha 9, Česka republika www.dilia.czFestival Norma24. 10. 2017Festival autorského divadla a současného umění Norma se letos vrací do prostoru Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic. Nabitý program třetího ročníku bude zhuštěný do jediného dne 3. listopadu. Norma se letos dramaturgicky zaměří na přesahy k hudbě, nejdůsledněji k dílu skladatele Franze Schuberta. Program zahrne šest představení včetně dvou oceněných. Vrcholem bude performance polského souboru Teatr Dramatyczny ve Wałbrzychu pro dvanáct účinkujících a smyčcový kvartet. Festival pořádá galerie současného umění PLATO Ostrava a pražské divadlo Studio Hrdinů.Divadlo na Vinohradech19. 10. 2017Hezké podzimní dny, vážení diváci, srdečně vás zveme na konec října do Divadla na Vinohradech. Pro vás, naše věrné diváky, opět za mimořádnou cenu na Velké scéně 170 Kč v přízemí a 120 Kč na I. balkoně, Studiová scéna 100 Kč. Veškeré informace o inscenacích na www.divadlonavinohradech.com. Velká scéna 26.10. v 19 hodin Její pastorkyňa  http://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Jeji-pastorkyna  Studiová scéna 24.10. v 19 hodin Piknik  http://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Piknik  Upozorňuji také na dopolední uvedení,  mezi vánočními svátky , 28. 12. v 10. 30 hodin inscenace Škola žen – za cenu 170 Kč přízemí a 120 Kč I. balkon http://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Skola-zen Nabídky platí do vyprodání kapacity hlediště! Obchodní oddělení Kontaktovat nás můžete na : tel. 296 550 227, 226, 236 nebo E-mail: obchodni@divadlonavinohradech.com Divadlo Aréna12. 10. 2017Komorní scéna Aréna si Vás dovoluje pozvat na pohostinská představení. Tentokrát v Praze zahraje celou trilogii inscenací her Tomáše Vůjtka a režiséra Ivana Krejčího v rozmezí tří dnů, tedy  4. - 6. listopadu 2017 v La Fabrice, vždy od 19:30 hodin. Inscenace za sebou půjdou historicky chronologicky, tedy nejprve se bude hrát Slyšení (A. Eichmann), pak Smíření (vyhnání Němců těsně po 2. světové válce, horká novinka - premiéru měla letos v červnu) a nakonec S nadějí, i bez ní (J. Slánská, 50. léta, inscenováno jako první z trilogie. Poslední možnost tuto legendární inscenaci shlédnout, v listopadu 2017 bude mít svou derniéru). Studenti mají možnost využít nabídku vstupenky za sníženou cenu 50 Kč za jedno představení. Pokud budete mít o tyto vstupenky zájem, zašlete prosím závazný e-mail na adresu: jitka.podraska@ff.cuni.cz do 26.10.2017 do 12:00 hod. s konkrétním představením a počtem lístků. Seznam bude hromadně odeslán paní Taussikové a vstupenky si budete vyzvedávat osobně na jméno v pokladně divadla. Alice Taussiková, PR KSA www.divadloarena.cz https://vpraze.ostrava.cz/program/ http://www.divadloarena.cz/repertoar/slyseni http://www.divadloarena.cz/repertoar/smireni http://www.divadloarena.cz/repertoar/s-nadeji-i-bez-niSalon české scénografie 201712. 10. 2017Milí kolegové a kolegyně, Dovolujeme si Vás pozvat  na slavnostní vernisáž výstavy Salon české scénografie 2017, která proběhne 17. října od 18:00, 3. patro v OD Kotva. Součástí vernisáže bude performance souboru Tantehorse: Vivisectic a koncert Augiášův sonický chlév. Salon české scénografie 2017/18 je v pořadí již šestou přehlídkou české scénografie. Letošního ročníku této vrcholné oborové události se účastní na 25 umělců, mezi nimi řada etablovaných tvůrců, Šimon Caban, Irena Marečková, Jana Preková nebo Simona Rybáková, jakož i jména méně známá či nová. Výstavu, která proběhne od 17. října do 7. listopadu v OD Kotva, pořádají Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků/české centrum OISTAT a Institut umění – Divadelní ústav (IDU) ve spolupráci s OD KOTVA. Celý text tiskové zprávy a pozvánku naleznete v příloze. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. Budeme se těšit na setkání. Judita Hoffmanová Oddělení komunikace a marketingu Communication and Marketing Department Institut umění – Divadelní ústav Arts and Theatre Institute Celetná 17 | 110 00  Praha 1 M +420 721 721 238 E  judita.Hoffmanova@divadlo.cz www.idu.cz www.theatre.cz www.nocdivadel.cz Pražské Quadriennale21. 09. 2017Pražské Quadriennale Vás srdečně zve na sympozium Porézní hranice, jež je vyvrcholením oslav 50. výročí PQ. Sympozium, zaměřené na otázky národních hodnot a identit, se uskuteční od 12. do 14. října 2017 v symbolické Nové budově Národního muzea (bývalý prostor Federálního shromáždění). Na sympoziu se představí světoví kurátoři, divadelní profesionálové, scénografové a teoretici, kteří se pokusí zodpovědět aktuální otázku, co obnáší příprava národních výstav v kontextu mezinárodního setkání a co pojem „národní výstava“ v dnešní době vůbec znamená? Bližší informace o programu jsou dostupné na www.pq.cz/program-sympozia. V případě Vašeho zájmu se sympozia zúčastnit, prosíme o registraci ZDE. Lucia Horňáková PR assistant Prague Quadrennial of Performance Design and Space Celetná 17, 110 00 Praha 1 Phone: +420 731 306 631 www.pq.cz www.fb.com/praguequadrennial www.twitter.com/PQ_2019 http://bit.ly/praguequadrennial_linkedin Vyšla Divadelní revue 1/201714. 08. 2017 Číslo n° 1/2017 přináší statě Aleny Sarkissian o počátcích herectví v Řecku klasické doby, Daniely Čadkové o pozapomenutém žánru české smíchové kultury 19. století – parodistických operetkách, stať Natálie Nečasové a Doroty Gremlicové o kosmopolitní kariéře tanečnice Zdenky Podhajské a analýzu inscenace Luca Bondyho Triumf Lásky z pera Jitky Goriaux Pelechové. V rámci květnové konference Perspektivy teatrologie uspořadané z iniciativy Teatrologické společnosti proběhl diskusní panel k analýze inscenace – číslo přináší úvodní teze Davida Drozda a reakce Heleny Spurné, Pavla Janouška, Martina Pšeničky a Martina Bernátka. S „přiměřeně drzou“ dlouholetou vedoucí archivu Národního divadla v Praze Zdenou Benešovou rozmlouvala Barbara Topolová. V recenzní rubrice najdete texty Pavla Janouška o knize o čapkovské dramaturgii, Jana Šotkovského o dvou frejkovských publikacích, Daniely Čadkové o kritické edici melodramu Hippodamie a Tomáše Havelky o komeniologické práci Markéty Klosové. Více k obsahu na www.divadelnirevue.cz, kde lze též objednat předplatné na rok 2017 (tři čísla za 273 Kč). Jednotlivé číslo (včetně přílohy) ke koupi za 111 Kč na těchto prodejních místech: E-shop Prospero Praha Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 (po objednání na Prosperu) Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1 Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1 Brno Knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno facebook.com/divadelnirevue/Vyšla Divadelní revue 3/201612. 04. 2017 Číslo n° 3/2016 přináší statě o českém divadle druhé poloviny 20. století. – Klíčovou inscenaci režiséra Alfréda Radoka Zlatý kočár v Národním divadle v roce 1957 analyzuje obsáhlá stať Honzy Petružely. Martin J. Švejda a Věra Velemanová se zabývají děním v Divadle Na zábradlí v letech 1968–1974, tj. odchodem Jana Grossmana ze souboru a obdobím šéfování režiséra Jaroslava Gillara. Věra Velemanová píše o scénografické tvorbě Jana Duška s důrazem na inscenace se vztahem k práci předválečného scénografa Františka Zelenky. Historik Tomáš Zahradníček připomíná poslanecké působení herce Rudolfa Hrušínského ve Federálním shromáždění na počátku devadesátých let 20. století. V čísle dále rozhovor s teatrologem Vladimírem Justem, recenze publikace o polském herectví a zprávy z dění v oboru. Více k obsahu na www.divadelnirevue.cz, kde lze též objednat předplatné na rok 2017 (tři čísla za 273 Kč). Jednotlivé číslo (včetně přílohy) ke koupi za 111 Kč na těchto prodejních místech: E-shop Prospero Praha Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 (po objednání na Prosperu) Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1 Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1 Brno Knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno facebook.com/divadelnirevue/Vyšla Divadelní revue 2/201618. 11. 2016 Číslo n° 2/2016 se zabývá zejména divadlem 19. století. – Petra Ježková a Jan Jiřík píší o peripetiích vzájemných česko-polských divadelních kontaktů a setkání v druhé polovině 19. století. Barbara Topolová se zabývá dvěma totalitními interpretacemi Tylova Strakonického dudáka: filmovou adaptací Hvězda padá vzhůru (1974) – v titulní roli s Karlem Gottem – a zapomenutou divadelní inscenací Karla Konstantina v Českých Budějovicích z roku 1949. Anglický příspěvek Martina Nedbala rozebírá kontext vzniku prvního českého překladu Da Ponteho libreta k Mozartově opeře Così fan tutte (na webu Divadelní revue je k dispozici i srovnávací edice překladu). Stať Martina Hanouška podrobně analyzuje poslední pražské role herce Václava Tháma na jevišti Nosticova a Vlastenského divadla. Jitka Ludvová publikuje zprávu o materiálovém výzkumu sezon 1801–1806 Stavovského divadla. A Berenika Zemanová Urbanová popisuje jedinou sezonu zámeckého divadla v Chyši hraběte Lažanského. – V čísle najdete ještě komparativní studii Magdaleny Jackové o třech jezuitských hrách. – Rozhovor s teatroložkou, klasickou filoložkou a překladatelkou Evou Stehlíkovou vedla Petra Ježková. V recenzní rubrice otiskujeme příspěvky Evy Šormové, Dalibora Turečka a Jana Císaře o české teatrologické literatuře opět k tématu 19. století. Více k obsahu na www.divadelnirevue.cz, kde lze též objednat předplatné na rok 2016 (tři čísla za 273 Kč). Jednotlivé číslo (včetně přílohy) ke koupi za 111 Kč na těchto prodejních místech: Praha Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 (recepce) Knihkupectví Fischer, Kaprova 10, Praha 1 Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1 Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1 Brno Knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno facebookVnitřní granty 201704. 10. 2016Vážené studentky, vážení studenti, v souvislosti s vyhlášením soutěže Vnitřní granty 2017 vám zasíláme manuál k aplikaci, jejímž prostřednictvím žadatelé podávají návrhy svých projektů. Tento manuál naleznete na webových stránkách FF UK, dostupný bude také přímo v aplikaci. Dále touto cestou oznamujeme, že byla zveřejněna aktualizovaná příloha k Zadávací dokumentaci 2017. Z původní přílohy bylo odstraněno přiřazení SVV k základním součástem, které nebylo pro žadatele závazné. Žadatelé si zvolí zastřešující SVV dle vlastních preferencí. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Za Grantové oddělení srdečně zdraví Martina Potančok a Romana HudouskováVyšla Divadelní revue 1/201629. 06. 2016 Číslo n° 1/2016 (má pomyslené pořadové číslo 100!) přináší zejména pestrý blok příspěvků věnovaných shakespearovským tématům. – Filip Krajník píše o motivu vražd spících obětí v alžbětinských textech; přetiskujeme kapitolu z monografie Jamese Shapiroa 1606: William Shakespeare a rok Leara (2015). Sen noci svatojánské Petera Brooka v Royal Shakespere Company je v dějinách divadla 20. století považován za přelomovou inscenaci. Vzhledem k známé Brookově nechuti pouštět na své divadelní zkoušky vnější pozorovatele máme v Čechách jeden unikát: režisérce Lídě Engelové se v roce 1970 podařilo zúčastnit celého zkušebního procesu Snu a navíc si o něm vedla podrobný deník. Ten téměř půl století vydáváme. Přehledová stať Martiny Musilové představuje život a práci francouzského herce, zpěváka a pedagoga Françoise Delsarta (1811–1871) a Ladislava Petišková zevrubně portrétuje osobnost a tvorbu mima a pedagoga Richarda Webera (1932), dlouholetého člena Pantomimy Na zábradlí a spoluzakladatele renomované herecké školy Scuola Teatro Dimitri. Jan Císař shrnuje své praktické i teoretické zkušenosti s měnící se rolí (činoherní) dramaturgie v poválečném českém divadle. Rozhovor s teatroložkou a historičkou loutkového divadla Alicí Dubskou připravila Nina Malíková. Z recenzní rubriky upozorňujeme na příspěvky k poslednímu vydanému knižnímu opusu Bořivoje Srby Prozření Genesiovo o inscenační tvorbě pražských činoherních divadel za nacistické okupace. Více k obsahu na www.divadelnirevue.cz, kde lze též objednat předplatné na rok 2016 (tři čísla za 273 Kč). Jednotlivé číslo (včetně přílohy) ke koupi za 111 Kč na těchto prodejních místech: Praha Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 (recepce) Knihkupectví Fischer, Kaprova 10, Praha 1 Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1 Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1 Brno Knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno facebookDivadelní revue - předplatné 201609. 06. 2016Připomínáme možnost zakoupení či obnovení předplatného letošního ročníku teatrologického časopisu Divadelní revue 2016. První číslo vychází na konci června a obsahuje zejména shakespearovské příspěvky, v druhém čísle se budeme věnovat divadlu 19. století a ve třetím 20. století. Cena předplatného činí 273 Kč za tři čísla ročníku. Předplatitelům nabízíme zdarma starší čísla časopisu do roku 2013 včetně. Předplatné je možné objednat: 1. na webu Divadelní revue: http://www.divadelnirevue.cz/predplatne 2. e-mailem, telefonicky, poštou či osobně v naší distribuci, která zároveň zodpoví i Vaše dotazy: Mgr. Jan Jiřík, Ph.D. – jan.jirik@divadlo.cz, tel. 224 809 137, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1, 11000