Katedra divadelní vědy, FF UK v Praze - aktuální zprávy Šaldovská konference RR18. 10. 2017http://www.revolverrevue.cz/fxs-mmxvii-konference-pozvaniVýuka v KKS16. 10. 2017Dovolujeme si upozornit studenty, že výuka v KKS, Na Florenci 3, Praha 1 bude dne 18.10. 2017 a 8.11.2017 probíhat v zasedací místnosti KKS, III. patro, vchod A, místnost č. 302. Ostatní výuka bude jako obvykle v zasedací místnosti ÚČL, III. patro, vchod C. Děkujeme za pochopení.Semináře praci u dr. Topolové13. 10. 2017Setkání studentů, píšících ročníkové a závěrečné práce u dr. Topolové, proběhne v úterý 7. 11. v tomto režimu: 18:00 - 18:30 - setkání Metodologického sem. - ročníkové práce 18:30 - 19:15 - setkání Bakalářského a Diplomního semináře (závěrečné práce) Studenti, kteří již v příslušných seminářích pracovali v minulých letech a se posunout blíže k obhajobě, nechť pošlou texty a materiály ke konzultaci nejpozději 2. 11. Na viděnou se těší BTVýuka prof. Bohadla27. 09. 2017Výuka prof. Bohadla se bude konat ve třech (příp. ve čtyřech, bude upřesněno) 4-5-ti hodinových blocích v následující dny: 27. října, 10. listopadu a 8. prosince od 11:00 v učebně 429. Doporučené studijní plány23. 09. 2017Doporučené studijní plány jsou k dispozici!!! Pro studenty 3. a vyšších ročníků bakalářského studia platí plány s podtitulem "stará akreditace" (jednoobor zde)(dvouobor zde), pro studenty 1. a 2. ročníků bakalářského studia pak plány s podtitulem "nová akreditace" (jednoobor zde)(dvouobor zde). Navazující magistři se najdou (zde). A ještě jednou připomínáme aktualizovaný rozvrh zde. Přejeme vám šťastný start do nového akademického roku 2017-18!!!! Kurz informační gramotnosti17. 09. 2017Knihovna FF UK bude od nového semestru pořádat výběrový seminář Kurz informační gramotnosti. Kurz bude vyučován blokově v Knihovně Jana Palacha. V SISu je k nalezení pod kódem AKFF00001 (v českém jazyce) nebo AKFF00002 (v anglickém jazyce). Kurz je určen pro studenty od prvního ročníku po končící studenty, kteří potřebují získat některé znalosti pro psaní závěrečných prací. Cílem výběrového semináře je připravit studenty na práci s informačními zdroji při psaní seminární práce / bakalářské práce či práce vyššího stupně. Student si na začátku kurzu zvolí téma se zaměřením na své studium (např. téma bakalářské práce), k tomuto tématu bude postupně vyhledávat různé formy dokumentů a naučí se s nimi pracovat. Výsledkem může být informační podklad pro napsání kvalifikační práce.  Nejprve budou studenti seznámeni s knihovnami a informačními službami poskytovanými Knihovnou FF UK, ale i službami v rámci systému knihoven ČR, aby dokázali získat požadovaný tištěný dokument. Dále se seznámí s možnostmi vyhledávání ve volně dostupných i předplácených informačních zdrojích včetně důrazu na náležité citování s ohledem na citační normy používané pro daný obor. Studenti získají základní představu o možnostech publikování i představu o grantových možnostech. Součástí kurzu je výklad technických možností a doporučení pro prezentování (práce s PDF dokumentem, techniky pro vytvoření PPT prezentace). Rozvrh hodin zimní semestr 2017-1823. 09. 2017Upozorňujeme studenty, že byl vyvěšen rozvrh na zimní semestr 2017-18. Divadlo na Vinohradech19. 10. 2017Hezké podzimní dny, vážení diváci, srdečně vás zveme na konec října do Divadla na Vinohradech. Pro vás, naše věrné diváky, opět za mimořádnou cenu na Velké scéně 170 Kč v přízemí a 120 Kč na I. balkoně, Studiová scéna 100 Kč. Veškeré informace o inscenacích na www.divadlonavinohradech.com. Velká scéna 26.10. v 19 hodin Její pastorkyňa  http://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Jeji-pastorkyna  Studiová scéna 24.10. v 19 hodin Piknik  http://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Piknik  Upozorňuji také na dopolední uvedení,  mezi vánočními svátky , 28. 12. v 10. 30 hodin inscenace Škola žen – za cenu 170 Kč přízemí a 120 Kč I. balkon http://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Skola-zen Nabídky platí do vyprodání kapacity hlediště! Obchodní oddělení Kontaktovat nás můžete na : tel. 296 550 227, 226, 236 nebo E-mail: obchodni@divadlonavinohradech.com Divadlo Aréna12. 10. 2017Komorní scéna Aréna si Vás dovoluje pozvat na pohostinská představení. Tentokrát v Praze zahraje celou trilogii inscenací her Tomáše Vůjtka a režiséra Ivana Krejčího v rozmezí tří dnů, tedy  4. - 6. listopadu 2017 v La Fabrice, vždy od 19:30 hodin. Inscenace za sebou půjdou historicky chronologicky, tedy nejprve se bude hrát Slyšení (A. Eichmann), pak Smíření (vyhnání Němců těsně po 2. světové válce, horká novinka - premiéru měla letos v červnu) a nakonec S nadějí, i bez ní (J. Slánská, 50. léta, inscenováno jako první z trilogie. Poslední možnost tuto legendární inscenaci shlédnout, v listopadu 2017 bude mít svou derniéru). Studenti mají možnost využít nabídku vstupenky za sníženou cenu 50 Kč za jedno představení. Pokud budete mít o tyto vstupenky zájem, zašlete prosím závazný e-mail na adresu: jitka.podraska@ff.cuni.cz do 26.10.2017 do 12:00 hod. s konkrétním představením a počtem lístků. Seznam bude hromadně odeslán paní Taussikové a vstupenky si budete vyzvedávat osobně na jméno v pokladně divadla. Alice Taussiková, PR KSA www.divadloarena.cz https://vpraze.ostrava.cz/program/ http://www.divadloarena.cz/repertoar/slyseni http://www.divadloarena.cz/repertoar/smireni http://www.divadloarena.cz/repertoar/s-nadeji-i-bez-niSalon české scénografie 201712. 10. 2017Milí kolegové a kolegyně, Dovolujeme si Vás pozvat  na slavnostní vernisáž výstavy Salon české scénografie 2017, která proběhne 17. října od 18:00, 3. patro v OD Kotva. Součástí vernisáže bude performance souboru Tantehorse: Vivisectic a koncert Augiášův sonický chlév. Salon české scénografie 2017/18 je v pořadí již šestou přehlídkou české scénografie. Letošního ročníku této vrcholné oborové události se účastní na 25 umělců, mezi nimi řada etablovaných tvůrců, Šimon Caban, Irena Marečková, Jana Preková nebo Simona Rybáková, jakož i jména méně známá či nová. Výstavu, která proběhne od 17. října do 7. listopadu v OD Kotva, pořádají Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků/české centrum OISTAT a Institut umění – Divadelní ústav (IDU) ve spolupráci s OD KOTVA. Celý text tiskové zprávy a pozvánku naleznete v příloze. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. Budeme se těšit na setkání. Judita Hoffmanová Oddělení komunikace a marketingu Communication and Marketing Department Institut umění – Divadelní ústav Arts and Theatre Institute Celetná 17 | 110 00  Praha 1 M +420 721 721 238 E  judita.Hoffmanova@divadlo.cz www.idu.cz www.theatre.cz www.nocdivadel.cz Pražské Quadriennale21. 09. 2017Pražské Quadriennale Vás srdečně zve na sympozium Porézní hranice, jež je vyvrcholením oslav 50. výročí PQ. Sympozium, zaměřené na otázky národních hodnot a identit, se uskuteční od 12. do 14. října 2017 v symbolické Nové budově Národního muzea (bývalý prostor Federálního shromáždění). Na sympoziu se představí světoví kurátoři, divadelní profesionálové, scénografové a teoretici, kteří se pokusí zodpovědět aktuální otázku, co obnáší příprava národních výstav v kontextu mezinárodního setkání a co pojem „národní výstava“ v dnešní době vůbec znamená? Bližší informace o programu jsou dostupné na www.pq.cz/program-sympozia. V případě Vašeho zájmu se sympozia zúčastnit, prosíme o registraci ZDE. Lucia Horňáková PR assistant Prague Quadrennial of Performance Design and Space Celetná 17, 110 00 Praha 1 Phone: +420 731 306 631 www.pq.cz www.fb.com/praguequadrennial www.twitter.com/PQ_2019 http://bit.ly/praguequadrennial_linkedin Vyšla Divadelní revue 1/201714. 08. 2017 Číslo n° 1/2017 přináší statě Aleny Sarkissian o počátcích herectví v Řecku klasické doby, Daniely Čadkové o pozapomenutém žánru české smíchové kultury 19. století – parodistických operetkách, stať Natálie Nečasové a Doroty Gremlicové o kosmopolitní kariéře tanečnice Zdenky Podhajské a analýzu inscenace Luca Bondyho Triumf Lásky z pera Jitky Goriaux Pelechové. V rámci květnové konference Perspektivy teatrologie uspořadané z iniciativy Teatrologické společnosti proběhl diskusní panel k analýze inscenace – číslo přináší úvodní teze Davida Drozda a reakce Heleny Spurné, Pavla Janouška, Martina Pšeničky a Martina Bernátka. S „přiměřeně drzou“ dlouholetou vedoucí archivu Národního divadla v Praze Zdenou Benešovou rozmlouvala Barbara Topolová. V recenzní rubrice najdete texty Pavla Janouška o knize o čapkovské dramaturgii, Jana Šotkovského o dvou frejkovských publikacích, Daniely Čadkové o kritické edici melodramu Hippodamie a Tomáše Havelky o komeniologické práci Markéty Klosové. Více k obsahu na www.divadelnirevue.cz, kde lze též objednat předplatné na rok 2017 (tři čísla za 273 Kč). Jednotlivé číslo (včetně přílohy) ke koupi za 111 Kč na těchto prodejních místech: E-shop Prospero Praha Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 (po objednání na Prosperu) Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1 Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1 Brno Knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno facebook.com/divadelnirevue/Vyšla Divadelní revue 3/201612. 04. 2017 Číslo n° 3/2016 přináší statě o českém divadle druhé poloviny 20. století. – Klíčovou inscenaci režiséra Alfréda Radoka Zlatý kočár v Národním divadle v roce 1957 analyzuje obsáhlá stať Honzy Petružely. Martin J. Švejda a Věra Velemanová se zabývají děním v Divadle Na zábradlí v letech 1968–1974, tj. odchodem Jana Grossmana ze souboru a obdobím šéfování režiséra Jaroslava Gillara. Věra Velemanová píše o scénografické tvorbě Jana Duška s důrazem na inscenace se vztahem k práci předválečného scénografa Františka Zelenky. Historik Tomáš Zahradníček připomíná poslanecké působení herce Rudolfa Hrušínského ve Federálním shromáždění na počátku devadesátých let 20. století. V čísle dále rozhovor s teatrologem Vladimírem Justem, recenze publikace o polském herectví a zprávy z dění v oboru. Více k obsahu na www.divadelnirevue.cz, kde lze též objednat předplatné na rok 2017 (tři čísla za 273 Kč). Jednotlivé číslo (včetně přílohy) ke koupi za 111 Kč na těchto prodejních místech: E-shop Prospero Praha Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 (po objednání na Prosperu) Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1 Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1 Brno Knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno facebook.com/divadelnirevue/Vyšla Divadelní revue 2/201618. 11. 2016 Číslo n° 2/2016 se zabývá zejména divadlem 19. století. – Petra Ježková a Jan Jiřík píší o peripetiích vzájemných česko-polských divadelních kontaktů a setkání v druhé polovině 19. století. Barbara Topolová se zabývá dvěma totalitními interpretacemi Tylova Strakonického dudáka: filmovou adaptací Hvězda padá vzhůru (1974) – v titulní roli s Karlem Gottem – a zapomenutou divadelní inscenací Karla Konstantina v Českých Budějovicích z roku 1949. Anglický příspěvek Martina Nedbala rozebírá kontext vzniku prvního českého překladu Da Ponteho libreta k Mozartově opeře Così fan tutte (na webu Divadelní revue je k dispozici i srovnávací edice překladu). Stať Martina Hanouška podrobně analyzuje poslední pražské role herce Václava Tháma na jevišti Nosticova a Vlastenského divadla. Jitka Ludvová publikuje zprávu o materiálovém výzkumu sezon 1801–1806 Stavovského divadla. A Berenika Zemanová Urbanová popisuje jedinou sezonu zámeckého divadla v Chyši hraběte Lažanského. – V čísle najdete ještě komparativní studii Magdaleny Jackové o třech jezuitských hrách. – Rozhovor s teatroložkou, klasickou filoložkou a překladatelkou Evou Stehlíkovou vedla Petra Ježková. V recenzní rubrice otiskujeme příspěvky Evy Šormové, Dalibora Turečka a Jana Císaře o české teatrologické literatuře opět k tématu 19. století. Více k obsahu na www.divadelnirevue.cz, kde lze též objednat předplatné na rok 2016 (tři čísla za 273 Kč). Jednotlivé číslo (včetně přílohy) ke koupi za 111 Kč na těchto prodejních místech: Praha Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 (recepce) Knihkupectví Fischer, Kaprova 10, Praha 1 Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1 Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1 Brno Knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno facebookVnitřní granty 201704. 10. 2016Vážené studentky, vážení studenti, v souvislosti s vyhlášením soutěže Vnitřní granty 2017 vám zasíláme manuál k aplikaci, jejímž prostřednictvím žadatelé podávají návrhy svých projektů. Tento manuál naleznete na webových stránkách FF UK, dostupný bude také přímo v aplikaci. Dále touto cestou oznamujeme, že byla zveřejněna aktualizovaná příloha k Zadávací dokumentaci 2017. Z původní přílohy bylo odstraněno přiřazení SVV k základním součástem, které nebylo pro žadatele závazné. Žadatelé si zvolí zastřešující SVV dle vlastních preferencí. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Za Grantové oddělení srdečně zdraví Martina Potančok a Romana HudouskováVyšla Divadelní revue 1/201629. 06. 2016 Číslo n° 1/2016 (má pomyslené pořadové číslo 100!) přináší zejména pestrý blok příspěvků věnovaných shakespearovským tématům. – Filip Krajník píše o motivu vražd spících obětí v alžbětinských textech; přetiskujeme kapitolu z monografie Jamese Shapiroa 1606: William Shakespeare a rok Leara (2015). Sen noci svatojánské Petera Brooka v Royal Shakespere Company je v dějinách divadla 20. století považován za přelomovou inscenaci. Vzhledem k známé Brookově nechuti pouštět na své divadelní zkoušky vnější pozorovatele máme v Čechách jeden unikát: režisérce Lídě Engelové se v roce 1970 podařilo zúčastnit celého zkušebního procesu Snu a navíc si o něm vedla podrobný deník. Ten téměř půl století vydáváme. Přehledová stať Martiny Musilové představuje život a práci francouzského herce, zpěváka a pedagoga Françoise Delsarta (1811–1871) a Ladislava Petišková zevrubně portrétuje osobnost a tvorbu mima a pedagoga Richarda Webera (1932), dlouholetého člena Pantomimy Na zábradlí a spoluzakladatele renomované herecké školy Scuola Teatro Dimitri. Jan Císař shrnuje své praktické i teoretické zkušenosti s měnící se rolí (činoherní) dramaturgie v poválečném českém divadle. Rozhovor s teatroložkou a historičkou loutkového divadla Alicí Dubskou připravila Nina Malíková. Z recenzní rubriky upozorňujeme na příspěvky k poslednímu vydanému knižnímu opusu Bořivoje Srby Prozření Genesiovo o inscenační tvorbě pražských činoherních divadel za nacistické okupace. Více k obsahu na www.divadelnirevue.cz, kde lze též objednat předplatné na rok 2016 (tři čísla za 273 Kč). Jednotlivé číslo (včetně přílohy) ke koupi za 111 Kč na těchto prodejních místech: Praha Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 (recepce) Knihkupectví Fischer, Kaprova 10, Praha 1 Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1 Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1 Brno Knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno facebookDivadelní revue - předplatné 201609. 06. 2016Připomínáme možnost zakoupení či obnovení předplatného letošního ročníku teatrologického časopisu Divadelní revue 2016. První číslo vychází na konci června a obsahuje zejména shakespearovské příspěvky, v druhém čísle se budeme věnovat divadlu 19. století a ve třetím 20. století. Cena předplatného činí 273 Kč za tři čísla ročníku. Předplatitelům nabízíme zdarma starší čísla časopisu do roku 2013 včetně. Předplatné je možné objednat: 1. na webu Divadelní revue: http://www.divadelnirevue.cz/predplatne 2. e-mailem, telefonicky, poštou či osobně v naší distribuci, která zároveň zodpoví i Vaše dotazy: Mgr. Jan Jiřík, Ph.D. – jan.jirik@divadlo.cz, tel. 224 809 137, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1, 11000