HORIZONT
2020/2021


ROZVRH


ODEVZDAT PRÁCE

ročníkové, bakalářské a diplomové: 11. 1. / 1. 6. / 9. 8. 2021

Termíny k přihlášení k BZK: 15.12. 2020 / 11.5. / 13.7. 2021

Termíny k přihlášení k SZK: 8. 12. 2020 / 11. 5. / 13. 7. 2021

Kontrola SIS BZK: 20. 1. / 2. 6. / 13. 8. 2021

Kontrola SIS SZK: 13. 1. / 2. 6. / 19. 8. 2021


STÁTNICE A OBHAJOBY
  • 1. - 3.2. 2021
  • 21. - 23. 6. 2021
  • 6. - 8. 9. 2021

Obhajoby ročníkových prací: 1. 2. / 21. 6. / 6. 9. 2021


HARMONOGRAM FF UK